Beskæring – selvtægt

Umiddelbart efter vores fælles arbejdsdag fandt et par beboere på at skære en hæk ned til højre for enden af den første indkørsel til Slotsdalen.

Resultatet er ualmindeligt grimt og bestyrelsen har fået mange spørgsmål i den forbindelse. En enkelt mente dog at det gavnede udsynet, uagtet at man selvfølgelig skal sætte hastigheden helt ned det pågældende sted.

Uanset om man måtte mene at det gavner andre end en selv, er det naturligvis FULDSTÆNDIGT uacceptabelt at give sig i kast med selv at beskære træer og buske på fællesarealerne.

Hvis man er utilfreds med pasning af arealerne må man henvende sig til bestyrelsen, der så vil behandle henvendelsen. Ellers risikerer vi hurtigt at få et meget uensartet og grimt udtryk for vore fællesarealer. Det er på ingen måder rimeligt at man på den måde griber til selvtægt.