Kategoriarkiv: Andet

Link

Som det er fremgået af dagspressen er der per 1. januar 2014 trådt nye regler i kraft vedr. tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. De nye regler betyder at de bestemmelser, der er i kommunernes lokalplaner vedr. tilslutningspligt til fællesantenneanlæg, ikke længere har virkning. For GF Mikkelborg (dvs alle husstande på Mikkeborg Allé og i Slotsdalen) betyder det, at Hørsholm Kommune ikke længere kan pålægge os at have og drive et fælles antenneanlæg for alle 185 husstande. Reglen i lokalplan 47 om, at private antenner (herunder paraboler) ikke må forekomme i det fri, gælder stadig. Der vil blive indkaldt til et fælles møde formentlig den 17. marts om dette.

Se det særskilte notat udarbejdet for og af de tre grundejerforeninger nedenfor og reserver mandag aften den 17. marts. Denne information blev også husstandsomdelt den 17. januar 2014
Information om fællesantenneanlæg_17012014

Vær opmærksom – tyverier i området

I forrige weekend havde en tyv havde skaffet sig adgang til et af husene via havedøren mod P.M. Daells Allé. I samme uge havde der både torsdag og lørdagen formiddag været en ung mand, der havde tjekket postkasser i området og som løb væk, når han blev tiltalt (han var relativt lille/spinkel og bar kasket og […]