Dato for generalforsamling 2018: 29. maj

Til alle medlemmer i grundejerforeningen: datoen for årets generalforsamling bliver

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19

Der udsendes dagsorden for generalforsamlingen i april måned.

mvh bestyrelsen