Klipning af hæk – før eller efter Skt. Hans?

Skal hækkene klippes før eller efter Skt. Hans? Ja, det er der mange meninger og holdninger til.

Men når du går i gang med arbejdet, er det vigtigt at du er opmærksom på, at der i Slotsdalens husorden bl.a. står “Hækkene må højst have en højde på 180 cm. Højde på fælleshæk mellem husene aftales beboerne imellem, dog maks. 180 cm. Klipning af hække påhviler den enkelte husejer og skal foretages 2 gange om året på alle sider. … Hækken må ikke blive så bred, at den vokser ud over fortovet …Træer og buske på egen grund skal beskæres, så de ikke er til gene for naboerne”.

I ugen efter Skt. Hans – uge 27 – går gartneren i gang med at klippe buske på fællesarealerne. Det er derfor vigtigt, at du har fjernet alt dit hækaffald ud mod fællesarealerne, så gartneren kan komme til.

I uge 27 vil det være muligt at aflevere hækaffald på den afmærkede plads på fællesarealet mellem bebyggelsen øst – vest (mellem nr. 79 og 139).

Kirsten Meleschko, bestyrelsen.