Tag-arkiv: affald

Standplads til affaldsbeholdere i øst

Vi har undersøgt forskellige muligheder for placering. Af forskellige grunde dur den nuværende placering ikke og vi planlægger derfor at anlægge standpladsen til højre for p-pladsen langs med stien. Der kan vi nøjes med at opsætte et hegn langs bagsiden og siderne af affaldsbeholderne. Forsiden, hvor man kan tilgå beholderne vil vende mod stien og være i ’ly’ bag p-pladsen og den omkransende hæk.

Med den placering undgår vi dels at skæmme området ved indkørsel og fra de nærtliggende huse og dels undgår vi at bygge et aflukke med forside, der kræver meget mere plads for at håndtere og køre containerne ud til tømning. Hegnet om den nye standplads vil være magen til de eksisterende i forhaverne – dvs. af trykimprægneret træ i en højde på 1,60 meter. Der lægges fliser som fast bund. Det bliver nødvendigt at etablere lys, så både beboere og renovationsarbejdere kan se i mørke – og det skal helst ikke genere de omkringliggende huse.

Vi forventer at arbejdet med etablering af den nye standplads vil ske fra medio maj.

3. maj 2020/bestyrelsen

Affaldssortering og affald i gården til fælleshuset

Det bliver lidt trættende at skulle skrive og læse, MEN man må selvfølgelig IKKE lægge hverken gamle potteskår eller revnede tagsten i gården. Den slags affald må man selv køre på genbrugsstationen.

Man må i øvrigt heller ikke lægge flamingo i affaldsbeholderne til plast; det skal også køres på genbrugsstationen, hvis ikke man kan komme af med det sammen med restaffaldet i egen affaldsbeholder. Læs på beholderne, hvis du er i tvivl om, hvad der må komme i, eller læs kommunens vejledning her

Det er selvfølgelig herligt, at vi er så gode til at få sorteret affald, så beholderne bliver fyldt. Vi har i de sidste uger manglet kapacitet til både plast og pap på begge standpladser og har derfor bestilt (endnu) mere containerplads. De nye containere er på vej og forventes leveret i starten af maj. Forhåbentlig har vi nu skudt os ind på en passende kapacitet, så der er plads nok fremover.

3. maj 2020/bestyrelsen

Nyhedsbrev – marts 2020

Leje af fælleshuset suspenderet. Med regeringens seneste tiltag for at begrænse smitterisikoen med Covid-19 er forsamlinger med mere end 10 personer forbudt. Derfor suspenderer vi aftaler om udlejning af fælleshuset – indtil videre – til den 30. marts. Da forbuddet må forventes at kunne blive forlænget, vil det formentlig først være efter påske, man igen kan arrangere fester på sikker vis og får brug for fælleshuset. Derfor kan man p.t. ikke booke fælleshuset de næste 4 uger. Hvis du har lejet fælleshuset og har betalt leje og depositum i denne periode, får du selvfølgelig dine penge retur.

I Facebook-gruppen for Slotsdalen deler flere stort og småt, sælger/bytter/forærer ting og spørger hinanden til råds. I denne tid, hvor vi ikke rigtigt kan mødes med andre mennesker, kan det måske være særligt rart også at se og mærke at man har naboer og at vi kan hjælpe hinanden. Hvis du har en profil på Facebook, kan du være med i gruppen. Den administreres af et par beboere; den er ikke noget officielt talerør for foreningen. Der er p.t. 73 medlemmer – men mon ikke, der er mange flere i Slotsdalen, der har en facebookprofil og gerne vil læse/være med?  Se her

P-pladsudvidelsen. Projektet med udvidelse af p-pladsen i midten af bebyggelsen ud for nr. 119-123 og nr. 97-101 er nu udført. P-pladserne er gjort bredere, der er kommet ekstra pladser, etableret reflekser for bedre indkørsel,  tjørnen omkring pladsen er fjernet og der er plantet bøgehæk i stedet. Vi er godt tilfredse med resultatet, der selvfølgelig først folder sig ud, når hækken vokser til.

Internet og tv-pakker. Flere har efterlyst muligheden for at kunne aftage internet fra andre end YouSee, senest har vi fået henvendelser et par medlemmer vedr. FastSpeed. Til dem kan vi fortælle, at det nu er muligt at vælge en anden udbyder end YouSee til internet via vores bredbånd, hvis man finder det fordelagtigt, ligesom du nu også kan vælge internet fra YouSee uden nødvendigvis også at skulle aftage en tv-pakke. Det er vores anlæg, der sætter begrænsningen for internethastigheden, og 3.partsudbydere som fx FastSpeed vil skulle leje sig ind på kablerne via YouSee. Så hvis der opstår nedbrud på internettet fra YouSee, kan det også slå igennem for internetadgangen fra en anden udbyder. Vær opmærksom på, at der kan være særlige vilkår for af- og gentilmelding. Læs om internet og kabel-tv i Slotsdalen fra A-Z her.

Mangler du sportskanaler fra YouSee? Der forsvandt nogle sportskanaler, da YouSee og Discovery ikke længere var enige og deres aftale løb ud. DIGITALT.TV er kommet dig til undsætning med en oversigt over, hvilke tv-stationer, du kan finde de forskellige sportsbegivenheder på. Se oversigten her.

Generalforsamling. Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 27. maj kl. 19 i fælleshuset. Medlemmerne vil få dagsorden tilsendt primo maj – sæt gerne kryds i kalenderen nu.

Arbejdsdag. Lige nu er det ikke muligt at planlægge arrangementer ret langt frem i tiden. Hvis vi er tilbage til normaltilstande, vil vi gerne afholde vores ’arbejdsdag’ som et par timer fredag eftermiddag kl. 16-18 med fælles pizzaspisning bagefter. P.t. er den tidligste dag, hvor dette vil kunne lade sig gøre den 24. april, så sæt gerne et ’måske-kryds’ i kalenderen. Vi vil gerne lige se tiden an og sender en mail ud igen, når vi er tættere på og kan se om datoen holder.

Affaldssortering. Stor ros til alle jer, der har taget godt imod den nye ordning med affaldssortering; det går faktisk rigtigt godt! De relativt få udfordringer, der har været, er blevet løst i fordragelighed (bl.a. via facebookgruppen). Husk stadig at slå papkasser sammen, så de ikke fylder så meget.

Vi er stadig ikke på plads med planen for en standplads til ordningen i øst og arbejder på en mere permanent løsning. Vi vil foreslå en indhegning langs stien øst for p-pladsen – 10 meter fra det sted, affaldsbeholderne står nu -, udført i træ som det stakit, der er i skellet mellem vores grunde. Vi skal dog have tjekket mulighederne for både adgangsvej og belysning, og have en fornemmelse af, om vi får løst det nuværende problem med at lågene blæser op i blæsevejr ved denne placering. Forslaget vil blive fremsendt til medlemmerne, så snart vi har fået et tilbud på etableringen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 18. marts 202

Status for affaldssortering – januar 2020

Det går generelt ret fint med affaldssorteringen i de nye fraktioner. Det går endda så godt, at vi har manglet noget plads til særligt pap og plast, men har nu fået bestilt ekstra beholdere, så vores affald burde kunne være der. Hjælp meget gerne til med at holde pænt om området, så vi slipper for omkringflyvende affald i området. Desværre er renovationsselskabet ikke så gode til at få låst hjulene på beholderne efter tømning, så hvis du ser en ‘forfløjen’ affaldsbeholder, må du meget gerne sætte den på plads og låse et hjul (fx kan alle de forreste højre hjul låses).
Nogle typer affald som fx styropor (flamingo), papkartoner fra juice og mælk samt pizzabakker skal stadig lægges i den alm. affaldspose til dagrenovation. Læs på beholderne, hvis du er i tvivl om, hvad der må lægges i de forskellige beholdere eller læs også den omdelte sorteringsvejledning her:
https://www.horsholm.dk/media/3947/sorteringsvejledning-tryk-udgave.pdf
Det er lovpligtigt for alle borgere i kommunen at sortere deres affald i det enkelte fraktioner.

Klar til affaldssortering og haveaffald?

Affaldsbeholderne til sortering af plast, metal, papir, pap og glas er nu sat op to steder bebyggelsen: i gården ved fælleshuset og ved den østlige indkørsel. De står endnu ikke rigtigt nogen af stederne. I øst er det planen at få bygget en standplads, der skærmer beholderne, men som samtidig sikrer let adgang for både beboere og renovationsmedarbejderne. I vest i gården ved fælleshuset mangler vi at få rettet belægningen op, før vi kan sætte beholderne over langs hegnet.

Vores nye område til haveaffald er også lavet færdigt nu. Vær opmærksom på, at man skal gå helt ind i bunden med affaldet, så vi fylder op indefra og ud og udnytter pladsen. Først når området er ved at være fyldt kan man hælde på fra siden.

Hjælp gerne hinanden med at sortere rigtigt – det er nyt for alle, og vi må gerne hjælpe naboen på vej 😉