Tag-arkiv: TV

Mulighed for at opsige grundpakken fra YouSee

Med det formål at give borgerne mulighed for frit at vælge tv-udbyder har Folketinget den 31. maj 2016 vedtaget en ny lov, der giver medlemmer af antenneforeninger mulighed for at træde ud af aftalen. Som omtalt for grundejerforeningens medlemmer på generalforsamlingen vil vi sikre, at dette også i praksis bliver muligt for vores forenings medlemmer. Alle foreningens medlemmer er lige nu bundet af aftalen med YouSee om minimum levering af grundpakken (p.t. 120 kr/måned), der opkræves sammen med grundejerforeningskontingentet.

Husstande, der måtte ønske at træde ud af aftalen om at modtage grundpakken fra YouSee bedes meddele dette til grundejerforeningen på e-mail til grundejerforeningen@slotsdalen.com (eller via besked-formularen på hjemmesiden her, ligesom man selvfølgelig også kan lægge et brev i postkassen i foreningens postkasse ved nr. 81).  Husk under alle omstændigheder at skrive både navn og husnr. på. Opsigelsen er først gyldig, når vi har bekræftet at vi har modtaget opsigelsen. Foreningen skal have din opsigelse senest 20. september, hvorfefter vi vil opsige aftalen for de husstande, der har ønsket det med effekt per 1. januar 2017.

Såfremt det viser sig, at flere end 20% af husstandene ønsker at opsige abonnementet med modtagelse af grundpakken til TV, kan det blive relevant at håndhæve en længere opsigelsesvarsel. Hvis det viser sig at YouSee vil pålægge et gebyr for ændringen, vil foreningen ligeledes oplyse de berørte om dette hurtigst muligt efter den 20. september.

Hvis man fortsat ønsker at kunne se tv og melder fra aftalen med YouSee om modtagelse af grundpakken, er det grundejerforeningen uvedkommende, hvordan man kan og vil modtage tv-signalet.  Vi minder dog om, at det ikke er tilladt at opsætte antenner eller paraboler på husene i Slotsdalen jf. lokalplanens bestemmelse: ’Private antenner må ikke forekomme i det fri’.

mvh bestyrelsen

YouSee – de korrekte priser

Desværre har der været en del forvirring om, hvad der var de korrekte priser fra YouSee på vores tv-pakker. YouSee har undskyldt forvirringen, der skyldtes at prisreguleringen per 1. januar ikke var kommet korrekt med på de første pakkevalgskort.  De korrekte priser per 1. februar 2015 er:

Grundpakken: 116 kr per måned (opkræves alle ejere via grundejerforeningen. Hertil kommer gebyr for rettighederne, som vi betaler via den overordnede grundejerforening).

De øvrige priser, der gælder for den enkelte husstand ved tilmelding er for

Lille tillægspakke          kr. 211,64 (207,31 + 4,33 i ophavsrettigheder). Ved valg af ‘lille tillægspakke’ får man i alt det, der svarer til ‘mellempakken’.

Tillægspakken               kr. 311,18 (298,43 + 12,75 i ophavsrettigheder). Ved valg af ’tillægspakke’ får man i alt det, der svarer til fuldpakken, dvs. de kanaler, der tidligere blev leveret til alle.

Hvis man ønsker ’bland-selv’ skal man først melde sig til den pakkestørrelse man ønsker på hjemmesiden og efterfølgende tale med YouSee om at få bland-selv, da det p.t. ikke er teknisk muligt at sætte hjemmesiden op for YouSee, så det kobles til vores foreningsaftale.

Vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr, hvis man senere skulle ønske at ændre pakkevalget.

Hvis du vil sammenligne med de normale standardpriser kan du se dem her.

Status for omlægning af kabel-TV – december 2014

Antenneanlægget er ved at være opgraderet, ledningerne er mærket op og skabene ved at være ombygget, så der er plads til de nye filtre. Når Dansk Kabel TV er færdige vil de melde klar til YouSee, hvorefter alle husstande vil modtage tilbud fra YouSee om tilkøb af pakker og ekstrakanaler. Standard for alle husstande i Slotsdalen fremover bliver som tidligere meddelt grundpakken. Opgradering til andre pakker og tilkøb af andre kanaler skal tilkøbes individuelt og vil være beskrevet i det tilbud, som vi modtager fra YouSee. Hvis ikke man reagerer, bliver signalet således nedgraderet til grundpakken. Vi håber at Dansk Kabel Tv og YouSee når det til nytår, men ellers bliver det i starten af 2015.