Forfatterarkiv: Helle Westphal

Slut med ejendomsmæglerskilte ved vores indkørsler

Vi beder ejendomsmæglere om, at de undlader at sætte skilte ved vores indkørsler. De ejendomsmæglere, der har skiltet for nylig, er blevet kontaktet og oplyst om at skiltning i forbindelse med hussalg kun må finde sted ud for den enkelte bolig og ikke ved indkørslerne til Slotsdalen. De nuværende skilte vil blive flyttet af ejendomsmæglerne.

Husejere bedes være opmærksom på dette fremover og selv oplyse deres ejendomsmægler om, at vi ikke ønsker skiltning ved indkørslerne og at dette alene er tilladt ved den enkelte bolig.

Den 20. oktober/Bestyrelsen

 

Affald og kalender for afhentning

Vi har lidt problemer med at få alle til at respektere affaldsordningerne. Vi får afhentet sorteret affald fra standpladserne hver 14. dag, men hvis beholderne er overfyldt, bliver de ikke tømt. Vær opmærksom på, at papkasser skal slås sammen, før de smides ud – der er slet ikke plads til pap-affald, der ikke er foldet sammen. Og det er strengt forbudt at stille emballage ved siden af beholderne. Hvis der er fyldt op, må man selv køre på genbrugspladsen eller vente på, at beholderne er tømt, før man smider nyt affald i dem.

Det er ret afslørende at man stiller affald med eget navn på ved siden af beholderne …

Her er en opdateret kalender med tømmedage i 2020 for de forskellige affaldstyper: kalender_afaldsafhentning

Vi må også endnu en gang gøre opmærksom på, at vi ikke modtager alt affald. Fx træ og styropor. Det er alm. småt brændbart, som man enten må smide ud (i mindre stumper) i sin alm. beholder på egen grund til restaffald, eller køre på genbrugspladsen med.

En familie, der har fået ‘madkasse’ fra Årstiderne, har fx synes det var passende at stille disse kasser i gården i stedet for selv at sørge for bortskaffelsen.  Måske der er madrester i kassen, som rotter er interesseret i? Og mon ‘nogens’ mor eller far kommer og fjerner dem?

Den 5. oktober 2020/bestyrelsen

Vinduer og kryds for vinduer – se bygningsmanualen

For tiden er der ikke mindre end fire huse, hvor krydsene for vinduerne på 1. salen er fjernet. Vi ved at krydsene skal renoveres disse år; hvis ikke de før er malet og renoveret, så vil en del trænge til udskiftning, og ja, det koster. Men der SKAL være kryds for vinduerne. Dels skal husene have samme udseende og  dels er det ikke tilladt at have et ‘ubeskyttet’ vindue, der sidder så lavt og som kan åbnes i sidehængt tilstand. HVIS du har brug for mere end et par måneder til renovering, så skriv venligst til bestyrelsen – så slipper vi for at skulle henvende os til jer.  Vi kommer til at bede alle om at sørge for at sætte kryds på vinduerne.

Hvis I er i tvivl om, hvordan vedligeholdelse af vinduer og andet ydre skal ske, kan alle beskrivelser findes i vores bygningsmanual her

Generalforsamling – den 24. september 2020 kl. 19

Vi måtte udskyde forårets generalforsamling pga. usikkerheden ved håndtering af Corona. Nu prøver vi igen og holder generalforsamling for grundejerforeningens medlemmer

torsdag den 24. september kl. 19 i fælleshuset.

For at sikre pladser med god afstand vil vi gerne vide, hvem der planlægger at komme. Dagsorden udsendes snarest. Udover ‘standarddagsorden’ har vi to punkter på programmet: 1. Status og planer for fællesområdet, herunder diskussion af forventninger samt 2. forslag vedr. p-pladser (herunder evaluering af p-pladsprojektet). Vi vil selvfølgelig også gerne evaluere vores affaldssortering, herunder tale om haveaffald og evt. storskrald.

Såfremt du har punkter til dagsordenen, som du mener at have fremsendt inden marts eller som du gerne vil i dialog om, beder vi dig om at henvende dig til bestyrelsen snarest og indenfor en uge.

Arbejds’dag’ fredag den 4. september

Arbejdsdag og de grønne områder

På fredag den 4. september kl. 16-18 håber vi at få samlet en del beboere til fælles indsats mod vores forfald i det grønne og på legepladserne. I bestyrelsen er vi slet ikke tilfreds med tilstanden for vores grønne områder – der er ukrudt og dårligt vedligeholdt om stier, p-pladser og legepladser. Vi har fat i gartneren og håber at få gjort noget ved det, for det er ikke sådan, her skal se ud. Det samme gælder vores legepladser, som vi ellers netop har fået repareret – men det forfalder lynhurtigt, hvis ikke træet behandles. Det sidste får vi en maler til, men det kræver at vi får afrenset træet for alger og skidt med en højtryksspuler samt for luget på legepladserne. Kom og vær med over hyggeligt samvær (på afstand) til lugning langs kanter og legepladser samt til afrensning af træværk den 4. september kl. 16. Så sørger vi for forfriskninger mm. Børn er selvfølgelig velkommen – måske de endda har lyst til at være med til at tage ukrudt op på legepladsen. Send gerne en mail retur til os og skriv, om/hvor mange I kan komme.