Forsamlingsforbud – også i fælleshuset

Lige nu er alle sociale arrangementer udsat eller aflyst, da der fra 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020 er forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.

Det betyder at fælleshuset ikke lejes ud i denne periode. Det må forventes at forbuddet bliver forlænget; det er dog fortsat muligt at booke fælleshuset efter den 22. november. Din booking bliver dog slettet, hvis forbuddet forlænges. Alle arrangementer vil skulle overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Vi ville egentlig bede alle om at sætte kryds i kalenderen lørdag den 9. januar kl.15-17 til en nytårskur. Men medmindre at vi pludseligt står i en situation, hvor der stort set ikke længere er Corona-smitte i samfundet, så vi nok vente med den slags sociale arrangementer til senere på året, når verden igen er nogenlunde ‘normal’.

3. november 2020/bestyrelsen