Generalforsamling den 24. maj

Indkaldelse til årets generalforsamling er nu udsendt med post til alle medlemmer (ejerne). Materialet ligger endvidere på medlemsdelen af denne hjemmeside under ‘Generalforsamlinger’.

Det er vigtigt for os, at vi har så bred opbakning i arbejdet som muligt , så derfor håber vi at alle møder op – alternativt giver fuldmagt til en anden jf. indkaldelsen.

/Bestyrelsen