Generalforsamling – den 24. september 2020 kl. 19

Vi måtte udskyde forårets generalforsamling pga. usikkerheden ved håndtering af Corona. Nu prøver vi igen og holder generalforsamling for grundejerforeningens medlemmer

torsdag den 24. september kl. 19 i fælleshuset.

For at sikre pladser med god afstand vil vi gerne vide, hvem der planlægger at komme. Dagsorden udsendes snarest. Udover ‘standarddagsorden’ har vi to punkter på programmet: 1. Status og planer for fællesområdet, herunder diskussion af forventninger samt 2. forslag vedr. p-pladser (herunder evaluering af p-pladsprojektet). Vi vil selvfølgelig også gerne evaluere vores affaldssortering, herunder tale om haveaffald og evt. storskrald.

Såfremt du har punkter til dagsordenen, som du mener at have fremsendt inden marts eller som du gerne vil i dialog om, beder vi dig om at henvende dig til bestyrelsen snarest og indenfor en uge.