Generalforsamlingen 2020 udsættes

Til medlemmer af grundejerforeningen: Vi har oprindeligt varslet at der vil være generalforsamling den 27. maj. Pga. Corona-krisen vil vi dog udsætte generalforsamlingen til sidst i september. Vi vil udsende regnskab for 2019 og opkræve uforandret kontingent, ligesom de nuværende medlemmer af bestyrelsen har indvilliget i at sidde yderligere 4 mdr.

Vi mener at der er behov for at mødes fysisk for at vi kan debattere relevante emner. Bl.a. vil vi gerne diskutere udviklingen af fællesområdet med medlemmerne, så vi får taget stilling til omfang af træfældning, beplantning, udvikling af p-pladser mm. Vi mener ikke at et virtuelt møde vil kunne tilfredsstille dette, ligesom vi forestiller os at det vil kunne give tekniske vanskeligheder. Derfor er det bestyrelsens hensigt at udsætte generalforsamlingen til september. Driften vil fortsætte uforandret.

Hvis der er nogle, der har indvendinger mod at vi udsætter generalforsamlingen, vil vi meget gerne vide det snarest og inden en uge.