Skader …

Der er mange skader i området i år og de er både ‘rå’ overfor de mindre fugle i haverne og flittige redebyggere af kæmpereder. Hvis man vil undgå larmen fra et skadepar (og deres unger), er det en god idé at holde øje med redebyggeriet i træer og buske både i egen have og i ahorntræerne langs vejen. Det er ret kraftige reder bygget af relativt store grene og kviste – de bliver store og der kommer tit ‘tag’ på, når skaderne er færdige.

Man er meget velkommen til at gå ud med riven og fjerne skadereder på fællesarealet fx på/i ahorntræerne, så vi undgår at have skaderne så tæt på. Det skal gøres snarest og før fuglene lægger æg.