Slut med bål til sankthans

I løbet af de sidste mange år har vi fået tradition for et fælles sankthansbål på engen mellem Mikkelborg Allé og Slotsdalen. Det har været en hyggelig tradition, hvor naboer i lokalområdet fik anledning til at hilse på hinanden. For godt to år siden kom der dog nye regler for afbrænding af bål, da der var behov for at øge sikkerheden. Det viser sig at vi med den nuværende placering af bålsted ikke kan overholde sikkerhedsafstanden på 200 meter til huse med stråtag og andre letantændelige materialer. Vi kan heller ikke se at bålet kan placeres et andet sted, der både er sikkert og som ikke vil forstyrre naboerne. Derfor er vi i vores fælles bestyrelse for GF Mikkelborg nødsaget til at meddele at der derfor ikke er sankthansbål på vores eng i år.

Vi beder alle respektere reglerne og vores beslutning og henstiller til at man ikke fremover placerer træ, kvas og andet brændbart til bål på engen – hverken i år eller fremover. Interesserede kan selv studere reglerne, bl.a. her: http://www.brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/scthans/Pages/sct_hans.aspx

Der er heldigvis andre gode sankthansbål i området, så måske ses vi der?

Med ønsket om en god sankthans til alle,

med venlig hilsen

GF Mikkelborg Vænge    v/Erik Fuglsang

GF Mikkelbog Allé           v/Christian Gyntelberg

GF Slotsdalen                  v/Helle Westphal