Tagvinduer – mulighed for ekstra/større vinduer

Isætning af ekstra vinduer

Husene må ikke ændre udseende udadtil og derfor skal husene vedligeholdes med samme type vinduer, så udtrykket ikke ændres. Dvs. samme størrelse og med samme bredde hvide karme, ligesom man skal bevare/istandsætte/erstatte de hvide kryds for vinduerne på førstesalen.

Grundejerforeningen Slotsdalen fik i april 2012 Hørsholm Kommunes tilladelse til isætning af ekstra ovenlysvinduer i tage. For alle hustyper er det derfor muligt at sætte ekstra vinduer i tagfladen, såfremt man følger nedenstående anvisninger, inkl. beskrivelse af vinduestyper og placering.

A-huse (type A1 og A2):  Der er mulighed for vinduer følgende steder i tagfladen mod vest:

  • et ekstra vindue i badeværelset
  • erstatning af det eksisterende vindue over trapperum mod vest med et større j.fr. nedenfor
  • et ekstra vindue i det sydvestlige værelse.

Der kan vælges et eller flere af de mulige vinduer, man behøver således ikke isætte alle tre.

Vinduer skal opfylde størrelseskravet (type M06, karmmål 78 x 118 cm) og skal placeres i højden, så overkanten af vindue sidder 7 sten fra tagryggen. Se tegninger for yderligere beskrivelse fra den oprindelige ansøgning , se dokument nederst på denne side.

Hvis man ønsker størst muligt lysindfald anbefales at vinduer isættes med lysningspaneler med vandrette og lodrette paneler Velux type LSC (over trappe) og i badeværelse med lysningspanel type LCS med skunkvægselement type LEI og vindueshylde type LFI.

B-huse (type B1 og B2):  Der er mulighed for isætning af ét vindue i tagfladen mod øst:

  • et ekstra vindue i tagflade over glasvindfang/gang, så der enten kan komme lys på evt. etableret hems eller mere lys i fordelingsgangen (sidstnævnte kræver gennembrydning af betondæk).

Vindue skal opfylde størrelseskravet (type M06, karmmål 78 x 118 cm) og skal placeres i højden, så overkanten af vindue sidder 7 sten fra tagryggen. Vinduet placeres, så det sidder midt for vindfang. Se tegninger for yderligere beskrivelse fra den oprindelige ansøgning, se dokument indsat nederst på denne side.

Evt. gennembrydning af betondæk i B-huse sker på den enkelte ejers eget ansvar og kræver styrkeberegning.

C-huse (type C1 og C2):  Der er mulighed for isætning af ét ekstra vindue i tagfladen mod øst:

  • et ekstra vindue i tagflade over trapperum, der kan give lysindfald over trappen/gang i stueetagen.

Vindue skal opfylde størrelseskravet (type F06, karmmål 66 x 118 cm) og skal placeres i højden, så overkanten af vindue sidder i 8 sten fra tagryggen, så overkanten flugter med de øvrige vinduer. Se tegninger for yderligere beskrivelse fra den oprindelige ansøgning: Vinduesforslag_huse_okt2010

(Forslaget er fremsat og besluttet ansøgt på generalforsamling i 2010 og tilladelsen fra kommunen senere kommunikeret på generalforsamlingen in 2012).

Eksempler på korrekt placeret ekstra vindue kan fx ses for nr. 65 og nr. 95 (A-huse) og nr. 145 (C-hus).