Slotsdalen A-Z

Affald, Bag fælleshuset, nr. 81, er der mulighed for at aflevere haveaffald i det indrettede område til højre for indgangen. Kør/gå helt ind og læs haveaffald af indefra og ud – plast fra poser og potteskjulere mm. må selvfølgelig ikke lægges i haveaffaldsområdet.

Vi har – som alle andre kommuner –  affaldssortering i Hørsholm Kommune og der er fælles affaldsbeholderne til sortering af plast, metal, papir, pap og glas. Disse er sat op på to standpladser to steder bebyggelsen: i gården bag fælleshuset nr. 81 og ved den østlige indkørsel overfor nr. 157.

Alt andet affald og skrald skal man selv køre til genbrugsstationen med – den nærmeste ligger 4 km væk på Vandtårnsvej i Kokkedal.

Følg anvisningerne for sortering, der er udleveret fra kommunen eller se på beholderne, hvad der må/absolut ikke må lægges i dem. Læs mere om affaldsordningen i Hørsholm her: For dig der har fælles affaldsbeholdere (horsholm.dk)

Antenneanlæg, fællesantenne, se under KabelTV.

Administrator: Grundejerforeningen har indgået aftale med Drachmann Ejendomsadministration, der bl.a. står for administrationen af ind- og udbetalinger for grundejerforeningen. Alle opkrævninger vedr. kontingent mm. sker således via administrator, Drachmann Ejendomsadministration, Kontaktperson (ejendomsadministrator) per august 2021 er Christina Mikkelsen, cmi@drachmann.as,  tlf. 49 28 04 56

Aviser: aflevering af aviser og tryksager til genbrug sker i affaldsbeholderne ved standpladserne i vest og øst (i gården bag fælleshuset og ved den østlige indkørsel).

Belysning, udendørs: Alle udendørslamper på vore fælles stier og veje i Slotsdalen forsynes med strøm fra og vedligeholdes af grundejerforeningen. Hvis der mangler pærer i nogle af lamperne, så giv besked til viceværten på vicevaert@slotsdalen.com 

Bestyrelse: Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Medlemmerne vælges for to år af gangen, således at der vælges formand + 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen skal sikre foreningens drift efter vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Du kan kontakte bestyrelsen via ProBo, alternativt skrive em mail til bestyrelsen@slotsdalen.com.

Bygningsmanual: Der er udarbejdet en bygningsmanual med beskrivelse af alle ydre bygningsmaterialer. Tjek manualen ved vedligeholdelse og reparation af alt det ydre ved huset. Der er angivet materialevalg og farver mm. Se manualen her

Ejendomsoplysninger:  Skal du sælge dit hus, så vil ejendomsmægleren spørge efter dokumentation på ejendommen. Alle oplysninger om grundejerforeningen, evt. skyldige beløb samt gældende vedtægter etc. udleveres til mægleren af  vor administrator, Drachmann ejendomsadministration, ved Christina Mikkelsen, cmi@drachmann.as,  tlf. 49 28 04 56

Bemærk at der opkræves et gebyr herfor. husk venligst at give administrator/grundejerforeningen besked om ny ejer, når du har solgt dit hus og til hvem, så vi har mulighed for at byde de nye ejere velkommen og opkræver grundejerforeningskontingentet hos den rigtige.

El-ladestation – el-biler: Der er  etableret el-stik til brug for ladning af el-biler ved fælleshuset.  Vi har p.t. 3 ladestik med nøgler, således at der er mulighed for selvstændig afregning for el-forbruget. Såfremt du ønsker at anskaffe en elbil og gøre brug af denne mulighed bedes du henvende dig til bestyrelsen. Der er i sommer 2021 igangsat et arbejde med afklaring af bedre muligheder for ladning af el-biler.

Facebook: Der er oprettet en Facebook-gruppe af et par medlemmer, som man kan bruge til intern kommunikation af forskellig art. Du kan finde gruppen og søge optagelse her

Bemærk venligst at henvendelser til bestyrelsen skal ske på e-mail som anført ovenfor.

Farver: ved maling af træværk: Vær opmærksom på at alt træværk skal males i farver med farvekoder som angivet her: http://slotsdalen.com/farver/

Flytning, salg af bolig: Husk at give administrator besked om ny ejer af boligen. Se også ejendomsoplysninger.

Forsikring: Vores rækkehuse har fælles bygningsforsikring. Hvis du skal anmelde en skade på huset skal dette ske via vores forsikringsmægler: DANSK SYSTEM ASSURANCE på telefon 33 79 60 60. Det er den enkelte grundejer, som selv skal betale en evt. selvrisiko for en anmeldt skade.

Man kan se forsikringspolice for den gældende bygningsforsikring i oversigten over dokumenter under ‘for medlemmer’ eller ved at logge på platformen ProBo og se under ‘dokumenter’ – ‘forsikringer’.

Fælleshus: I fælleshuset har vi et selskabslokale, et vaskeri, kontor/værksted samt et bestyrelseslokale. Selskabslokalet er udstyret med køkken, borde/stole og service til 48 personer samt sofaarrangementer. Der er endvidere musikanlæg, TV og DVD og en lille gårdhave med grill. Leje per døgn i weekenden (fredag-søndag) samt på helligdage udgør kr. 700 og på hverdage kr. 200. Fælleshuset bookes på ProBo under menupunktet “Bookinger”.

Gasfyr:  Alle huse blev tilbudt at være med i fællesindkøb af nye gasfyr  vinteren 20/21,  hvilket fik stor tilslutning. Per april 2021 er installeret nye gasfyr med service fra Gastech i ca. 75% af husene.  Gastech kontaktes på tlf. 7010 1550.

(Huse med gamle gasfyr har fyr, der blev installeret i 2004, hvor der gælder  denne Manual for gasfyret

Gartner:  Alle fælles arealer vedligeholdes af grundejerforeningen. Gartnerarbejdet udføres af en ekstern gartner. Arbejdet omfatter klipning af græs i sæsonen, skæring af græskanter, ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt samt klipning af hække og anden fællesbeplantning 2 gange årligt. Endvidere udføres særlige opgaver med f.eks. beskæring af træer efter aftale. Alle henvendelser vedr. pleje af arealerne skal rettes til bestyrelsen.

Hjemmeside:  På nærværende hjemmeside kan du bl.a. finde foreningens gældende vedtægter, forsikringspolicer, referater af generalforsamlinger, husorden, håndværkerlister m.m.

Lejerne har egen hjemmeside på  www.slotsdalen.dk.

Husorden:  Slotsdalens husorden er en forlængelse af vedtægter og lokalplan for området. Du kan finde den gældende husorden her

Højtryksspuler:  Foreningen har en højtryksspuler, som kan lånes ved henvendelse til viceværten.

Internet: Vores kabel-tv foreningsaftale med YouSee giver rabat på internet for den enkelte husstand, men man kan også vælge en anden udbyder. Vær opmærksom på, at vores anlæg er et Docsis 3.0 anlæg, hvilket giver en max. hastighed på 300/60 MB.

I foråret 2023 blev der installeret fibernet i Slotsdalen. Derved har vi sikret, at vores internetforbindelser, kan leve op til dagens standarder.

Kabel-tv:  Alle boliger i Slotsdalen og Mikkelborg Allé (i alt 185 husstande) er tilsluttet det samme fælles kabel-tv anlæg og har som udgangspunkt den  samme kabel-tv-pakke (grundpakken) leveret af YouSee, hvor vores fælles foreningsaftale giver rabat på grundpakken (rabatten er ca. 100 kr. pr. måned i sammenligning med de alm. takster for individuelle private husstande). Opkrævningen af prisen for grundpakken sker kvartalsvist sammen med opkrævningen af kontingentet til grundejerforeningen. Tilkøb af ‘bland-selv’-pakke med yderligere kanaler afregnes individuelt med YouSee. Når man har grundpakken kan man logge sig ind på YouSee med eget brugernavn og  ændre på størrelse og indhold i tilkøbs-pakker.

Hvis man ønsker at framelde TV-modtagelse og opsige grundpakken, er dette også muligt. I så fald tager man kontakt til vores administrator Christina Mikkelsen hos Drachmann Ejendomsadministration på cmi@drachmann.as.

Det er gratis af melde fra grundpakken, men det koster et gebyr at gentilmelde sig  til YouSee’s kabel-tv-pakker, ligesom YouSee kan opkræve gebyr ved andre ændringer. Såfremt der pludseligt er mange, der ønsker at melde fra og det får betydning for vores rabat i foreningsaftalen med YouSee, kan vi være nødt til at gøre brug af opsigelsesvarslet for den enkelte, da vi principielt også har en opsigelsesvarsel på 12 mdr. overfor YouSee. Vores rabat er baseret på at de fleste (90-95%) er med i ordningen. P.t. kan ændringer dog foretages med relativt kort varsel – YouSee udfører ændringer indenfor 10 arbejdsdage.

Leje af fælleshus: Leje per døgn i weekenden (fredag-søndag) samt på helligdage udgør kr. 700 og på hverdage kr. 200. Ved leje af fælleshuset kan betaling tidligst ske 90 dage inden udlejning, og skal overføres via MobilePay til GF Slotsdalen (MobilePay nr. 210497). I kommentarfeltet skrives navn, husnummer og ”Fælleshus”.

Viceværten udleverer nøgler og gennemgår fælleshuset efter brug for fejl og mangler jf. “Regler for benyttelse af fælleshus”. Ved spørgsmål herom kontaktes vores vicevært på mail vicevaert@slotsdalen.com.

Lokalplan:  Slotsdalen er omfattet at Hørsholm Kommunes lokalplan nr. 47. Det fremgår her, at der ikke må ændres på udformningen af området, herunder husenes udseende. Det betyder, at ingen ændringer at facader, tage, hække, stakitter eller lignende må ske uden kommunens tilladelse. Kommunen forventer, at en ansøgning om ændring er godkendt at grundejerforeningens generalforsamling, før den behandles at kommunen.

Lokalplaner findes på Hørsholm Kommunes hjemmeside:

Lokal plan 47 – Kokkedal Nord-Øst (pdf)

Maling – se rabatordninger

Nøgler:  Ekstranøgler eller nye nøgler til systemlåsene kan kun bestilles hos Ruko via viceværten. Det står naturligvis enhver grundejer frit for at vælge låse. De originale nøgler er dog systemnøgler og passer også til fælleshusets containergård og vaskeri.

Der kan bestilles ekstra systemnøgler og/eller nye låsecylindre til hovedør og postkasse. Nøgler eller cylindere kan enten bestilles enkeltvis eller som et samlet sæt indeholdende: cylinder til hoveddør og postkasse, hærdet hængelås (til skuret) og fire nøgler. Henvendelse til viceværten for yderligere oplysninger.

Parkering: Der er 150 parkeringsplader i Slotsdalen. Der må kun parkeres i de afmærkede båse, alternativt kan der parkeres langs PM Daells Allé. Der må ikke parkeres på tilkørselsveje af hverken beboere eller besøgende. Biler og motorcykler skal parkeres i de markerede parkeringspladser jf. gældende politivedtægter.

Al motorkørsel skal ske i henhold til skiltning opsat ved indkørsel til Slotsdalen.

Postkasse: De originale postkasser til Slotsdalen er udgået at produktion. Hvis man skal udskifte postkasse kan tilsvarende postkasser fås hos bl.a. Johannes Fog.

Rabatordninger:  Som beboer i Slotsdalen gives der rabat hos Hørsholm Farvecenter  (Kongevejscentret) og hos Flügger (Usserød Kongevej). Se medlemsdelen for evt. yderligere oplysninger om rabataftaler.

Har du kendskab til flere steder, der vil give rabat til Slotsdalen, så giv bestyrelsen besked.

Snerydning og saltning: Grundejerforeningen sørger for snerydning og saltning på fællesveje, p-pladser og stier, når der falder mindst 5 cm sne. Arbejdet varetages af en ekstern virksomhed.

Ved mindre snefald er det den enkelte grundejersansvar at rydde sne og sprede vejsalt ud for de enkelte parceller.

Stillads og stiger:  Foreningen råder over både stiger og et stillads til brug for beboerne. Stigerne findes i containergården og kan lånes ved behov. Husk at sætte stigen på plads umiddelbart efter brug.

Stilladset, som kan anvendes ved f.eks. maling af husets gavle, kan lånes ved henvendelse til viceværten.

Tagsten: Grundejerforeningen har ekstra tagsten liggende i begrænset omfang. Ved behov for  udskiftning af enkelte skadede tagsten kan disse købes af GF Slotsdalen. Henvendelse til viceværten for udlevering.

Tagsten koster kr. 20 pr. styk. Betaling skal sendes til GF Slotsdalen via Mobilepay 210497. I beskeden skal skrives navn og husnummer.

Trailer: Foreningen har en trailer, som f.eks. kan anvendes ved transport af materialer til kommunens genbrugsplads.  Traileren kan bookes via bookingsystemet i ProBo og ellers ved henvendelse til viceværten. Selve traileren er forsikret af foreningen.

Se aftale for lån af trailer (pdf 151kb)

Trillebør:  Foreningen råder over flere trillebøre. De står bagest i containergården og kan lånes ved behov. Husk at stille trillebøren på plads efter brug samme dag.

Tv: se ‘Kabeltv’

Vaskeri:  Foreningens fællesvaskeri ligger i fælleshuset. Der er vaskemaskiner, tørretumblere, centrifuger og strygeruller. Maskinerne har stor kapacitet, så der er mulighed for vask og tørring af f.eks. dyner samt rulning af duge og lign. Adgang til vaskeriet sker med systemnøgle.

Vaskeriet er pengeløst og for at benytte maskinerne skal man have en vaskebrik, og der skal være indsat et beløb på brugerkontoen. Nye beboere kan bestille vaskebrik hos viceværten. Bortkomne vaskebrikker kan erstattes på Sanivas hjemmeside www.saniva.dk, og man overfører også penge til sin vaskebrik via brugerkontoen på Sanivas hjemmeside. man kan desuden se om maskinerne er ledige og overføre penge til vaskebrikken både på hjemmesiden og via en app: ‘EasyLaundry’ (man skal vælge den app, der hedder EasyLaundry og som er uploadet af Flemming Jaller).

Betjeningsvejledning til maskinerne er opsat i vaskeriet og findes også på foreningens hjemmeside ”Vejledning til vaskeri”. Per 1. januar 2022 har Nortec overtaget Saniva, og der kan derfor være informationer om vaskeriet fra både Saniva og Nortec.

Vasketøjet fjernes hurtigst muligt efter afsluttet vask eller tørretumbling. Fnugfilteret i tørretumblerne skal rengøres før og efter brug. Tørretiden forlænges og det slider hårdt på maskinerne, hvis man ikke tømmer filteret.

Der er installeret blødtvandsanlæg til vaskemaskinerne og automatisk dosering af sæbe og evt. skyllemiddel. valg af sæbe afhænger af vasketype (farvet vask, hvidvask eller finvask/uldvask, ligesom det er muligt at fravælge sæbe ved vask. Alle vaskemidler er uden brug af parfume mm (Minirisk).

Eventuelle fejl ved maskinerne meldes via systemet (fejlmelding på panelet) og skal også meddeles til viceværten samt noteres på maskinen i vaskeriet af hensyn til øvrige brugere.

Vicevært. Vores vicevært foretager følgende opgaver for grundejerforeningen:

 • Tømning af affaldsposer og affaldsbeholdere i området
 • Skift af elpærer i udendørsbelysningen på området både lygtepæle og lamper monteret ved de enkelte huse
 • Rengøring og oprydning af fællesvaskeri, toilet og værksted i Fælleshuset
 • Kontakt til Nortec vedr. drift af fællesvaskeri, bestilling af vaskebrik til ejere
 • Bestilling af systemnøgler for grundejerforeningens medlemmer (den enkelte ejer afholder selv udgiften til ny nøgle)
 • Bestilling af afhentning af haveaffald (sørge for at kapacitet udnyttes inden container bestilles)
 • Renholdelse af gård/affaldspladser
 • Renholdelse af plads foran fælleshuset (bl.a. feje blade)
 • Fælleslokalet, sørge for gennemgang efter udlejning, udlevering af nøgle, tjekke at penge er sendt via mobilepay, indberette hvis der er fejl og mangler ved aflevering
 • Salg og udlevering af tagsten (kun til reparation af tagene) Tjekke betaling via mobilepay
 • Administrative opgaver såsom bestilling af afhentning af haveaffald, aflæsning til forsyningsselskaber, besvarelse af e-mails fra ejerne, medmindre det er besvarelser der skal gå via kontaktpersonen i bestyrelsen.

Viceværten bliver betalt for at løse opgaver på vegne af grundejerforeningen, og kan derfor ikke udføre opgaver for den enkelte grundejer/beboer.

Kontaktoplysninger til viceværten findes her.

Vinduer. Bemærk at evt. udskiftning af vinduer i husene skal ske til vinduer med samme udseende. Materialevalget er ikke afgørende, blot de fortsat har samme udseende, størrelse mm.

Der er på en generalforsamling i 2010 – og efterfølgende med Hørsholm Kommunes billigelse – besluttet at man gerne må isætte ekstra vinduer i tagfladen på A-husene i den side, hvor badeværelset er etableret. Det drejer sig om mulighed for isætning af vindue i værelset og/eller badeværelset samt mulighed for udskiftning af vinduet over gangen til en større størrelse. Der er tilsvarende mulighed for isætning af ét ekstra vindue mod øst i B- og C-husene. Der er tale om en bestemt type vinduer af et fastsat mål, der skal isættes et bestemt sted for at sikre en fortsat ensartet rækkehusbebyggelse. Se medlemsdelen af hjemmesiden her for yderligere oplysninger og  kontakt bestyrelsen, hvis du er i tvivl om karmmål, placering mm.

Se også bygningsmanualen

YouSee, se Kabeltv