Slotsdalen A-Z

Affald, Bag fælleshuset, nr. 81, er der mulighed for at aflevere haveaffald i det indrettede område til højre for indgangen. Kør/gå helt ind og læs haveaffald af indefra og ud – plast fra poser og potteskjulere mm. må selvfølgelig ikke lægges i haveaffaldsområdet.

Vi har – som alle andre kommuner –  affaldssortering i Hørsholm Kommune og der er fælles affaldsbeholderne til sortering af plast, metal, papir, pap og glas. Disse er sat op på to standpladser to steder bebyggelsen: i gården bag fælleshuset nr. 81 og ved den østlige indkørsel overfor nr. 157.

Alt andet affald og skrald skal man selv køre til genbrugsstationen med – den nærmeste ligger 4 km væk på Vandtårnsvej i Kokkedal.

Følg anvisningerne for sortering, der er udleveret fra kommunen eller se på beholderne, hvad der må/absolut ikke må lægges i dem. Læs mere om affaldsordningen i Hørsholm her: For dig der har fælles affaldsbeholdere (horsholm.dk)

Antenneanlæg, fællesantenne, se under KabelTV.

Administrator: Grundejerforeningen har indgået aftale med Drachmann Ejendomsadministration, der bl.a. står for administrationen af ind- og udbetalinger for grundejerforeningen. Alle opkrævninger vedr. kontingent mm. sker således via administrator, Drachmann Ejendomsadministration, Kontaktperson (ejendomsadministrator) per august 2021 er Christina Mikkelsen, cmi@drachmann.as,  tlf. 49 28 04 56

Aviser: aflevering af aviser og tryksager til genbrug sker i affaldsbeholderne ved standpladserne i vest og øst (i gården bag fælleshuset og ved den østlige indkørsel).

Belysning, udendørs: Alle udendørslamper på vore fælles stier og veje i Slotsdalen forsynes med strøm fra og vedligeholdes af grundejerforeningen. Hvis der mangler pærer i nogle af lamperne, så giv besked til viceværten på vicevaert@slotsdalen.com 

Bestyrelse: Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Medlemmerne vælges for to år af gangen, således at der vælges formand + 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen skal sikre foreningens drift efter vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Du kan skrive e-mails til bestyrelsen på bestyrelsen@slotsdalen.com eller på Probo.

Bygningsmanual: Der er udarbejdet en bygningsmanual med beskrivelse af alle ydre bygningsmaterialer. Tjek manualen ved vedligeholdelse og reparation af alt det ydre ved huset. Der er angivet materialevalg og farver mm. Se manualen her

Ejendomsoplysninger:  Skal du sælge dit hus, så vil ejendomsmægleren spørge efter dokumentation på ejendommen. Alle oplysninger om grundejerforeningen, evt. skyldige beløb samt gældende vedtægter etc. udleveres til mægleren af  vor administrator, Drachmann ejendomsadministration, ved Christina Mikkelsen, cmi@drachmann.as,  tlf. 49 28 04 56

Bemærk at der opkræves et gebyr herfor. husk venligst at give administrator/grundejerforeningen besked om ny ejer, når du har solgt dit hus og til hvem, så vi har mulighed for at byde de nye ejere velkommen og opkræver grundejerforeningskontingentet hos den rigtige.

El-ladestation – el-biler: Der er  etableret el-stik til brug for ladning af el-biler ved fælleshuset.  Vi har p.t. 3 ladestik med nøgler, således at der er mulighed for selvstændig afregning for el-forbruget. Såfremt du ønsker at anskaffe en elbil og gøre brug af denne mulighed bedes du henvende dig til bestyrelsen. Der er i sommer 2021 igangsat et arbejde med afklaring af bedre muligheder for ladning af el-biler.

Facebook: Der er oprettet en Facebook-gruppe af et par medlemmer, som man kan bruge til intern kommunikation af forskellig art. Du kan finde gruppen og søge optagelse her

Bemærk venligst at henvendelser til bestyrelsen skal ske på e-mail som anført ovenfor.

Farver: ved maling af træværk: Vær opmærksom på at alt træværk skal males i farver med farvekoder som angivet her: http://slotsdalen.com/farver/

Flytning, salg af bolig: Husk at give administrator besked om ny ejer af boligen. Se også ejendomsoplysninger.

Forsikring: Vores rækkehuse har fælles bygningsforsikring. Hvis du skal anmelde en skade på huset skal dette ske via vores forsikringsmægler: DANSK SYSTEM ASSURANCE på tel. 33 79 60 60.

Man kan se forsikringspolice for den gældende bygningsforsikring i oversigten over dokumenter under ‘for medlemmer’ eller ved at logge på platformen ProBo og se under ‘dokumenter’ – ‘forsikringer’.

Fælleshus: I fælleshuset har vi et selskabslokale, et vaskeri, kontor/værksted samt et bestyrelseslokale. Selskabslokalet er udstyret med køkken, borde/stole og service til 48 personer samt sofaarrangementer. Der er endvidere musikanlæg, TV og DVD og en lille gårdhave med kæmpegrill. Leje per døgn i weekenden (fredag-søndag) samt på helligdage udgør kr. 700 og på hverdage kr. 200. Der tillægges et depositum på kr. 500, der refunderes efter aflevering af lokalet. Kontakt viceværten vedr. udlejning,

Gasfyr:  Alle huse blev tilbudt at være med i fællesindkøb af nye gasfyr  vinteren 20/21,  hvilket fik stor tilslutning. Per april 2021 er installeret nye gasfyr med service fra Gastech i ca. 75% af husene.  Gastech kontaktes på tlf. 7010 1550.

(Huse med gamle gasfyr har fyr, der blev installeret i 2004, hvor der gælder  denne Manual for gasfyret

Gartner:  Alle fælles arealer vedligeholdes af grundejerforeningen. Gartnerarbejdet udføres af en ekstern gartner. Arbejdet omfatter klipning af græs i sæsonen, skæring af græskanter, ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt samt klipning af hække og anden fællesbeplantning 2 gange årligt. Endvidere udføres særlige opgaver med f.eks. beskæring af træer efter aftale. Alle henvendelser vedr. pleje af arealerne skal rettes til bestyrelsen.

Hjemmeside:  På nærværende hjemmeside kan du bl.a. finde foreningens gældende vedtægter, forsikringspolicer, referater af generalforsamlinger, husorden, håndværkerlister m.m.

Lejerne har egen hjemmeside på  www.slotsdalen.dk.

Husorden:  Slotsdalens husorden er en forlængelse af vedtægter og lokalplan for området. Du kan finde den gældende husorden her

Højtryksspuler:  Foreningen har en højtryksspuler, som kan lånes ved henvendelse til viceværten.

Internet: Vores foreningsaftale med YouSee giver rabat på internet for den enkelte husstand. Det er dog fra marts 2020 også muligt at vælge en 3. partsudbyder til levering af internet, denne vil dog skulle leje sig ind på vores Coax-kabler via YouSee, så hvis der er nedbrud på internettet fra YouSee, så er der det også fra en anden udbyder. Vær opmærksom på, at vores anlæg er et Docsis 3.0 anlæg, hvilket giver en max.hastighed på 300/60 MB.

Det er fra marts 2020 også blevet muligt at modtage internet fra YouSee uden at man er afhængig af at skulle aftage en tv-pakke fra YouSee.

Kabel-tv:  Alle boliger i Slotsdalen og Mikkelborg Allé (i alt 185 husstande) er tilsluttet det samme fællesantenneanlæg og har som udgangspunkt den  samme kabel-tv-pakke (grundpakken) leveret af YouSee, hvor vores fælles foreningsaftale giver rabat på grundpakken (rabatten er ca. 100 kr per måned i sammenligning med de alm. takster for individuelle private husstande). Opkrævningen af prisen for grundpakken sker kvartalsvist sammen med opkrævningen af kontingentet til grundejerforeningen. Tilkøb af ‘bland-selv’-pakke med yderligere kanaler afregnes individuelt med YouSee. Når man har grundpakken kan man logge sig ind på YouSee med eget brugernavn og  ændre på størrelse og indhold i tilkøbs-pakker.

Hvis man ønsker at framelde TV-modtagelse og opsige grundpakken, er dette også muligt. I så fald tager man kontakt til vores administrator (Lisa Day hos Drachmann Ejendomsadministration på lgd@drachmann.as ).

Det er gratis af melde fra grundpakken, men det koster et gebyr på p.t. kr. 599 at gentilmelde sig  til YouSees kabel-tv-pakker, ligesom YouSee kan opkræve gebyr ved andre ændringer. Såfremt der pludseligt er mange, der ønsker at melde fra og det får betydning for vores rabat i foreningsaftalen med YouSee, kan vi være nødt til at gøre brug af opsigelsesvarslet for den enkelte, da vi principielt også har en opsigelsesvarsel på 12 mdr. overfor YouSee. Vores rabat er baseret på at de fleste (90-95%) er med i ordningen. P.t. kan ændringer dog foretages med relativt kort varsel – YouSee udfører ændringer indenfor 10 arbejdsdage.

Det er fra marts 2020 også muligt at få leveret internet fra YouSee uden at man nødvendigvis skal modtage tv-pakken fra YouSee, se ovenfor.

Leje af selskabslokale:

Leje per døgn i weekenden (fredag-søndag) samt på helligdage udgør kr. 700 og på hverdage kr. 200. Der tillægges et depositum på kr. 500, der refunderes efter aflevering af lokalet.

Ved udlejning af selskabslokalet kan betaling tidligst ske 90 dage inden udlejning og skal opdeles på to MobilePay betalinger til GF Slotsdalen (MobilePay nr. 210497):

  • Betaling 1: Depositum kr. 500. I kommentarfeltet skrives navn, husnummer og ”Fælleshus depositum”.
  • Betaling 2: Leje kr. 700/200 per døgn. I kommentarfeltet skrives navn, husnummer og ”Fælleshus leje”.

Ved spørgsmål kontaktes vores vicevært på mail vicevaert@slotsdalen.com.

 

Lokalplan:  Slotsdalen er omfattet at Hørsholm Kommunes lokalplan nr. 47. Det fremgår her, at der ikke må ændres på udformningen af området, herunder husenes udseende. Det betyder, at ingen ændringer at facader, tage, hække, stakitter eller lignende må ske uden kommunens tilladelse. Kommunen forventer, at en ansøgning om ændring er godkendt at grundejerforeningens generalforsamling, før den behandles at kommunen.

Lokalplaner findes på Hørsholm Kommunes hjemmeside:

Lokal plan 47 – Kokkedal Nord-Øst (pdf)

Maling – se rabatordninger

Navneskilt:  Nyt navneskilt til postkassen kan bestilles hos viceværten.

Nøgler:  Ekstranøgler eller nye nøgler til systemlåsene kan kun bestilles hos Ruko via viceværten. Det står naturligvis enhver grundejer frit for at vælge låse. De originale nøgler er dog systemnøgler og passer også til fælleshusets containergård og vaskeri.

Der kan bestilles ekstra systemnøgler og/eller nye låsecylindre til hovedør og postkasse. Nøgler eller cylindere kan enten bestilles enkeltvis eller som et samlet sæt indeholdende: cylinder til hoveddør og postkasse, hærdet hængelås (til skuret) og fire nøgler. Henvendelse til viceværten for yderligere oplysninger.

Parkering: Der er 150 parkeringsplader i Slotsdalen. Der må kun parkeres i de afmærkede båse, alternativt kan der parkeres langs PM Daells Allé. Der må ikke parkeres på tilkørselsveje af hverken beboere eller besøgende. Biler og motorcykler skal parkeres i de markerede parkeringspladser jf. gældende politivedtægter.

Al motorkørsel skal ske i henhold til skiltning opsat ved indkørsel til Slotsdalen.

Postkasse: De originale postkasser til Slotsdalen er udgået at produktion. Hvis man skal udskifte postkasse kan tilsvarende postkasser fås hos bl.a. Johannes Fog.

Rabatordninger:  Som beboer i Slotsdalen gives der rabat hos Hørsholm Farvecenter  (Kongevejscentret) og hos Flügger (Usserød Kongevej). Se medlemsdelen for evt. yderligere oplysninger om rabataftaler.

Har du kendskab til flere steder, der vil give rabat til Slotsdalen, så giv bestyrelsen besked.

Stillads og stiger:  Foreningen råder over både stiger og et stillads til brug for beboerne. Stigerne findes i containergården og kan lånes ved behov. Husk at sætte stigen på plads umiddelbart efter brug.

Stilladset, som kan anvendes ved f.eks. maling af husets gavle, kan lånes ved henvendelse til viceværten.

Snerydning og saltning: Grundejerforeningen sørger for snerydning og saltning i sæsonen på fællesveje og stier. Arbejdet er udliciteret til ekstern virksomhed.

I vinterperioden sættes saltbeholdere frem til brug for beboerne, så der kan saltes ekstra på gangarealer ved behov.

Tag og tagsten: Grundejerforeningen har ekstra tagsten liggende i begrænset omfang. Ved behov for  udskiftning af enkelte skadede tagsten kan man få disse fra foreningen. Henvendelse til viceværten for udlevering.

Tagsten koster kr. 20 stykket. Vi kan desværre ikke tilbyde tagsten til større flader, da vi p.t. kun har et mindre lager af sten.

 

Trailer: Foreningen har en trailer, som f.eks. kan anvendes ved transport af materialer til kommunens genbrugsplads.  Traileren kan bookes via bookingsystemet i ProBo og ellers ved henvendelse til viceværten. Selve traileren er forsikret af foreningen.

Se aftale for lån af trailer (pdf 151kb)

Trillebør:  Foreningen råder over flere trillebøre. De står bagest i containergården og kan lånes ved behov. Husk at stille trillebøren på plads efter brug samme dag.

Tv: se ‘Kabeltv’

Vaskeri:  Foreningens fællesvaskeri ligger i fælleshuset. Der er vaskemaskiner, tørretumblere, centrifuger og strygeruller. Maskinerne har stor kapacitet, så der er mulighed for vask og tørring af f.eks. dyner samt rulning af duge og lign. Adgang til vaskeriet sker med systemnøgle.

Vaskeriet er pengeløst og for at benytte maskinerne skal man have en vaskebrik, og der skal være indsat et beløb på brugerkontoen. Nye beboere kan bestille vaskebrik hos viceværten. Bortkomne vaskebrikker kan erstattes på Sanivas hjemmeside www.saniva.dk, og man overfører også penge til sin vaskebrik via brugerkontoen på Sanivas hjemmeside. man kan desuden se om maskinerne er ledige og overføre penge til vaskebrikken både på hjemmesiden og via en app: ‘EasyLaundry’ (man skal vælge den app, der hedder EasyLaundry og som er uploadet af Flemming Jaller).

Betjeningsvejledning til maskinerne er opsat i vaskeriet og findes også på foreningens hjemmeside ”Vejledning til vaskeri”. Per 1. januar 2022 har Nortec overtaget Saniva, og der kan derfor være informationer om vaskeriet fra både Saniva og Nortec.

Vasketøjet fjernes hurtigst muligt efter afsluttet vask eller tørretumbling. Fnugfilteret i tørretumblerne skal rengøres før og efter brug. Tørretiden forlænges og det slider hårdt på maskinerne, hvis man ikke tømmer filteret.

Der er installeret blødtvandsanlæg til vaskemaskinerne og automatisk dosering af sæbe og evt. skyllemiddel. valg af sæbe afhænger af vasketype (farvet vask, hvidvask eller finvask/uldvask, ligesom det er muligt at fravælge sæbe ved vask. Alle vaskemidler er uden brug af parfume mm (Minirisk).

Eventuelle fejl ved maskinerne meldes via systemet (fejlmelding på panelet) og skal også meddeles til viceværten samt noteres på maskinen i vaskeriet af hensyn til øvrige brugere.

Vinduer. Bemærk at evt. udskiftning af vinduer i husene skal ske til vinduer med samme udseende. Materialevalget er ikke afgørende, blot de fortsat har samme udseende, størrelse mm.

Der er på en generalforsamling i 2010 – og efterfølgende med Hørsholm Kommunes billigelse – besluttet at man gerne må isætte ekstra vinduer i tagfladen på A-husene i den side, hvor badeværelset er etableret. Det drejer sig om mulighed for isætning af vindue i værelset og/eller badeværelset samt mulighed for udskiftning af vinduet over gangen til en større størrelse. Der er tilsvarende mulighed for isætning af ét ekstra vindue mod øst i B- og C-husene. Der er tale om en bestemt type vinduer af et fastsat mål, der skal isættes et bestemt sted for at sikre en fortsat ensartet rækkehusbebyggelse. Se medlemsdelen af hjemmesiden her for yderligere oplysninger og  kontakt bestyrelsen, hvis du er i tvivl om karmmål, placering mm.

Se også bygningsmanualen

YouSee, se Kabeltv