Bestyrelsen

Bestyrelsen består per 23. maj 2019 af følgende medlemmer:

Formand:  Helle Westphal, nr. 63

Næstformand:  Jens Bøje Nielsen, nr. 65

Medlemmer: Dines Jørgensen, nr. 195; Claus Behrend Christiansen, nr. 75, Susanne Trolle, nr. 103

Suppleanter:  Rasmus Beyer Ulrich, nr. 115; Henrik Busgaard, nr. 165, Michael Buhl, nr. 105.

Bestyrelsen kan kontaktes på denne e-mail-adresse: bestyrelsen(a)slotsdalen.com. Husk at anføre dit navn+husnr. ved alle henvendelser.

Man kan også skrive til grundejerforeningen på grundejerforeningen(a)slotsdalen.com. Henvendelser vedr. leje af fælleslokalet og lån af fællesudstyr bedes rettet til viceværten, se her