Om Slotsdalen

pic14-24bGrundejerforeningen Slotsdalen blev stiftet d. 5. januar 2007, på baggrund af et fælles ønske om at omdanne andelsboligerne til ejerboliger.

Andelsboligforeningen Slotsdalen blev stiftet d. 1. maj 2000, i forlængelse af PFA-Byg’s afhændelse af sine ejendomme.

Boligområdet ligger ved P. M. Daells Allé i Hørsholm Kommune, og danner den nordlige afslutning af den storslåede Kokkedalslette. Tæt ved Øresund og i bekvem afstand fra Kokkedal Station.

Bebyggelsen

Bebyggelsen er opdelt i to afsnit omkring fælles friarealer. Disse står i forbindelse med det nord for liggende friområde. Der er stiforbindelse til Strandvejen.

Adgangsveje

Tilkørslen til de to afsnit sker fra P. M. Daells Allé. Parkeringspladserne er samlet i mindre grupper med rimelige korte afstande til de enkelte boliger.

Fælles friarealer

Bebyggelsens friarealer er samlet i større, klart markerede grønninger. Beplantningen sikrer et frodigt grønt miljø, der vil tilgodese de rekreative behov.

Fælleshus

Til den samlede bebyggelse hører et fælleshus. Der er maskinvaskeri samt veludstyrede selskabslokaler, der kan benyttes af beboerne.

Mere: