Dialogmøde den 6. maj i golfbanesagen

Den 9. maj 2015:
Borgermødet i onsdags blev i den grad et tilløbsstykke (Se indkaldelse og baggrund for mødet nedenfor). Morten Slotved indledte mødet og gennemgik kort de tre forslag fra forvaltningen, hvoraf MPU tidligere har indstillet nr. 2 til forvaltningen – og afslørede at han selv godt kunne kæmpe for forslag nr. 3, som er det, golfklubben selv har foreslået. Med alt, hvad det så må indebære af arbejde for forvaltningen til udarbejdelse af ny kommunal plejeplan, før fredningsnævnet kan tage stilling til kommunens indstilling. Derefter var der debat – i øvrigt uden at nogen af de øvrige kommunalpolitikere blandede sig og uden forvaltningen var på banen for at forklare, hvad der er plads til indenfor gældende lov og ret og hvad der kan overlades til politikerne.

Man kan se Ugebladets artikel om mødet her – bemærk også kommentarerne i debatsporet nedenunder. Det forekommer pudsigt at man kan undre sig over, at Slotsdalen ikke skulle have savnet udsigten til slottet, da der var brædder for vinduerne. Vi, der bor her, ved at vi sagtens kunne se slottet, da der var brædder for vinduerne. Også fra haverne – men ikke så godt så vi kunne se brædderne ..  Det er fornemmelsen af at kunne se langt over et smukt og bølget landskab, som vi savner, og ikke nødvendigvis selve slottet – det står bare for enden af arealet. Beboerne her kan fortælle, at udsigten først forsvandt helt efter træerne blev opstammet og kronen eksploderede for ca. 3 år siden. På det tidspunkt kunne man ikke længere se arealet fra 1. salen af husene længere.

Golfklubben havde fået aktiveret en del spillere (og deres forældre?), der buh’ede og klappede på udvalgte tidspunkter under mødet.  Desværre var der også flere underlødige indlæg fra ‘pro-golfklub’-folk – og de fortsætter i debatsporet. Det må være ærgerligt for golfsporten og forhåbentlig er golfklubben for den slags i det daglige. De fleste af os er forhåbentlig af den overbevisning, at området sagtens kan plejes i respekt for fredningen og stadig give fine muligheder for golfklubben – der må være plads til os alle.

__________

Den 29. april 2015:

Hørsholm Kommune har indkaldt interesserede parter og kommunens borgere til dialogmøde om fredning og driftsplan for ‘Kokkedal og Sophienberg jorderne’ (det areal, som golfbanen ligger på)

Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.30 – 21.30 i Sognegården

Se pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse 21 april 2015_golf og træer

Vi opfordrer alle interesserede i at møde frem og give deres mening til kende. Man kan også se de seneste indlæg i sagen i Ugebladet her (tre indlæg fra forskellige parter – linket fører til interviewet med formanden) og i Frederiksbrog Amts Avis her (også tre indlæg fra forskellige parter, inkl. Slotsdalen. Linket fører til det med Naturfredningsforeningen).