Dødsfald – bestyrelsesmedlem Kirsten Meleschko

Mandag den 12. januar fik vi i bestyrelsen at vide, at Kirsten Meleschko var afgået ved døden. Kirsten døde pludseligt samme morgen, og efterlader sig udover sin mand også voksne børn med familie.

Kirsten har været et stort aktiv i grundejerforeningens bestyrelse, siden hun første gang blev valgt ind i 2008 og med utrættelig energi har lagt masser af arbejde i at drive og udvikle vores forening. Således har Kirsten bl.a. været en drivkraft for at såvel vore grønne arealer som vores fælleshus fremstår så velplejede.  Vi bliver mange, der vil savne Kirsten og hendes engagement og væsen – ikke kun her i Slotsdalen, for Kirsten var engageret i flere foreninger og levede sammen med Jens et aktivt liv med mange planer for fremtiden med venner, rejser og fritidsaktiviteter.

Vores tanker er med Jens, der fremover må leve med afsavnet ved at undvære Kirsten ved sin side.

Der er begravelse fra Hørsholm Kirkegårds Kapel torsdag den 22. januar kl. 12.00.