Fældning og beskæring af træer og buske vinteren 17/18

I løbet vinteren tager vi hul på en større omgang i området. Vi vil dels fortsætte arbejdet med at fjerne dobbelthække ud mod PM Daells Allé og ned mod Mikkelborg Allé jf. sidste generalforsamling og dels fælde nogle af de meget store træer, som flere har været generet af.

De to egetræer i det østlige område vil således dels blive beskåret kraftigt (det store træ på græsset foran bl.a. nr. 137) og dels blive fældet (træet foran bl.a. nr. 161). Flere har gennem årene været generet af skygge i haverne og træerne er nu så store, at det er dårligt foreneligt med vores små og tætliggende grunde. Vi har endvidere indgået en aftale med de to grundejerforeninger på Mikkelborg Alle, således at vi også kan fælde og beskære de største træer i Rævehullet, der lige nu lægger en række forhaver (fra nr. 103 til nr.115) i skygge.

Det er store ændringer, som vi sætter i værk, men vi er sikre på at resultatet bliver til fordel for foreningen og bringer os endnu et skridt mod at få tæmmet vores arealer. Det passer godt med vores planer om at erstatte de store og voldsomme buske og træer med noget mindre, der også bliver smukt at se på.

Skovskolen vil stå for fældninger og beskæring af de store træer, vores gartner vil fjerne dobbelthækkene.

Arbejdet forventes udført i løbet af vinteren og inden udgangen af februar måned.