Mulighed for at opsige grundpakken fra YouSee

Med det formål at give borgerne mulighed for frit at vælge tv-udbyder har Folketinget den 31. maj 2016 vedtaget en ny lov, der giver medlemmer af antenneforeninger mulighed for at træde ud af aftalen. Som omtalt for grundejerforeningens medlemmer på generalforsamlingen vil vi sikre, at dette også i praksis bliver muligt for vores forenings medlemmer. Alle foreningens medlemmer er lige nu bundet af aftalen med YouSee om minimum levering af grundpakken (p.t. 120 kr/måned), der opkræves sammen med grundejerforeningskontingentet.

Husstande, der måtte ønske at træde ud af aftalen om at modtage grundpakken fra YouSee bedes meddele dette til grundejerforeningen på e-mail til grundejerforeningen@slotsdalen.com (eller via besked-formularen på hjemmesiden her, ligesom man selvfølgelig også kan lægge et brev i postkassen i foreningens postkasse ved nr. 81).  Husk under alle omstændigheder at skrive både navn og husnr. på. Opsigelsen er først gyldig, når vi har bekræftet at vi har modtaget opsigelsen. Foreningen skal have din opsigelse senest 20. september, hvorfefter vi vil opsige aftalen for de husstande, der har ønsket det med effekt per 1. januar 2017.

Såfremt det viser sig, at flere end 20% af husstandene ønsker at opsige abonnementet med modtagelse af grundpakken til TV, kan det blive relevant at håndhæve en længere opsigelsesvarsel. Hvis det viser sig at YouSee vil pålægge et gebyr for ændringen, vil foreningen ligeledes oplyse de berørte om dette hurtigst muligt efter den 20. september.

Hvis man fortsat ønsker at kunne se tv og melder fra aftalen med YouSee om modtagelse af grundpakken, er det grundejerforeningen uvedkommende, hvordan man kan og vil modtage tv-signalet.  Vi minder dog om, at det ikke er tilladt at opsætte antenner eller paraboler på husene i Slotsdalen jf. lokalplanens bestemmelse: ’Private antenner må ikke forekomme i det fri’.

mvh bestyrelsen