Stormskader på tagene efter Gorm

Update den 3. januar 2016:
Forsikringsselskabet og mureren er nu blevet enige om omfanget og prisen for arbejdet, og arbejdet med udbedringen af tagskaderne påbegyndes i næste uge.
Det betyder at mureren vil gå i gang de steder, hvor der er konstateret skader uden yderligere varsel (men han vil selvfølgelig ringe på først).

Den 4. december 2015:
Flere af tagene på vores tage har taget skade efter stormen den 29.11. Så vidt vi kan se er det primært gået ud over nogle af A-husenes tage.  Da forsikringsselskabet helst vil håndtere skaden samlet har vi denne gang aftalt med assurandøren at vi vi får én murer til at gennemgå alle husene for umiddelbart synlige skader på tagene. Således får forsikringsselskabet overblik over omfanget af stormskaderne og hver ejer kan få bagefter få igangsat evt. reparationsarbejder hurtigst muligt.  Vi har i sat dette arbejde i gang i dag ved et lokalt murerfirma torsdag den 3.12.

Der kommer let følgeskader på husene, hvis de alvorlige af skaderne ikke udbedres meget snart og det er enhver ejers pligt at sikre sig efter skader, så man begrænser skaderne.

HVIS du er lejer, så orienter din ejer. Alle ejere skal anmelde evt. skader, så ring til assurandøren Assurancepartner på tel. 3325 2010 og anmeld skaden, så du sikrer dig at den er med og send en e-mail til os om at du HAR anmeldt skaden (+dit husnr.+kontakttelefonnr., som håndværkeren/vi kan kontakte jer på efterfølgende).

mvh Bestyrelsen

IMG_2851