De ‘ydre’ buske fjernes

Gartneren er gået i gang med at grave buske op i den østlige del af Slotsdalen med det formål at få lavet en smallere og mere luftig rand langs Slotsdalen (jf. omtale i sidste nyhedsbrev fra december). Desværre bliver resultatet ikke tilfredsstillende og vi har derfor efter råd fra gartneren besluttet at tage skridtet fuldt ud og få gravet buskene op langs den ydre nordlige kant af Slotsdalen mod engen og i de vestlige ‘hjørner’. Dette arbejde kommer til at foregå over de næste uger. Det vil i første omgang betyde at der bliver åbent med græs mod engen, men også at de meget brede hæklignende rande om de vestlige hjørner graves væk.

I stedet bliver der sået græs. Vedligeholdelsen af området bliver samtidig nemmere, da der i stedet for klipning blot skal slås græs i de områder. På den måde kan vi nemmere kan se, hvor vi vil etablere evt. nye bede. Ved at holde områderne med græs alene kan vi i løbet af den næste sæson eller to også sikre os at der ikke er rester fra de opgravede planter, der skyder, før vi vælger at plante evt. nyt.

Endnu en gang: vi rører ikke ved det indvendige af beplantningen i vores område, men nøjes med at få tæmmet kanten af Slotsdalen med dette arbejde.

Det sker jævnligt at der er beboere, der har ønsker og kommentarer til gartnerne, når de er i området. Gartneren gør kun det arbejde, som vi har bedt ham udføre for foreningen og hverken han eller hans ansatte skal forstyrres i arbejdet. Alle henvendelser vedr. pleje af vores grønne områder skal rettes til bestyrelsen.

Den 15. februar 2016/bestyrelsen

2016-02-13 11.25.36