Fælles arbejdsdag lørdag den 21. april kl. 10-13

Igen i år vil vi gerne bede alle husstande i Slotsdalen om at være med til at gøre vores fællesarealer forårspæne. Som tidligere varslet foregår det næste lørdag den 21. april. Vi holder vores fælles omkostninger nede – og har det hyggeligt og sjovt sammen imens.

Til arbejdsdagen bedes hver bolig stille med mindst én voksen i ca. 3 timer. Opgaverne vil omfatte lugning og fejning af rendestene, fjernelse af affald, lugning under hækkene om p-pladserne og småreparationer i fælleshus. Tag bare børnene med og/eller vær med så meget du kan, vi ved godt at ikke alle kan det samme J

Påklædning efter vejret og de praktiske opgaver – husk at medbringe egne haveredskaber og handsker. Kl. 13 spiser vi frokost sammen i fælleshuset, hvor bestyrelsen har sørget for frokosten. Grundejerforeningen sørger også for lidt læskende til ganen undervejs.

Af hensyn til planlægningen af såvel arbejdsopgaver som frokostindkøb, beder vi jer om at tilmelde jer. Send enten en e-mail til grundejerforeningen@slotsdalen.com med hvor mange I kommer (husk også at skrive jeres husnr.) eller klip og aflevér slippen fra den omdelte papirversion og aflever den i postkassen til kontoret/fælleshuest, nr. 81.

Vel mødt ved Fælleshuset!

mvh Bestyrelsen