Nyhedsbrev – Marts 2018

Kære beboere og ejere i Slotsdalen,
Vi håber alle er kommet godt ind i 2018. Det var dejligt at se en del af jer til vores nytårskur den 6. januar. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at ønske velkommen til alle de mange nye ejere og indflyttere i Slotsdalen. I løbet af det sidste år er der solgt 14 huse, de sidste huse er solgt på ret kort tid. Det betyder at vi har nye beboere i ca. hvert 7. hus. Vi håber alle tager godt imod vores nye naboer, så I/de kan blive ligeså glade for at bo i vores dejlige område som os andre. Såvel nye som gamle kan finde oplysninger om Slotsdalen på vores hjemmeside www.slotsdalen.com. Brug søgefeltet nederst til højre, hvis du leder efter noget bestemt (Google finder også fint de ønskede informationer, hvis man kombinerer sit søgeord med ’Slotsdalen’).

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 21. april kl. 10-13, hvor vi har fælles arbejdsdag. Se mere her: http://slotsdalen.com/wp-admin/post.php?post=1154&action=edit

Alle medlemmer af grundejerforeningen bedes bemærke at årets ordinære generalforsamling afholdes i fælleshuset tirsdag den 29. maj kl. 19. Dagsorden udsendes min. 2 uger før og alt materiale til generalforsamlingen vil blive lagt på medlemsdelen af vores hjemmeside.

Vi har nu fået fældet og beskåret træer i området og arbejdet med fjernelse af dobbelthækkene er også overstået, og de sidste opgravede buske kan nu køres væk. De næste måneder afventer sol og varme, så der kan sås græs. Det kommer til at tage tid og mange græsslåninger, før det gamle rodnet er helt væk, så I må ruste jer med tålmodighed til det bliver pænt. Næste trin er at vi skal finde de nye grønne planter, der skal plantes enkeltvis på udvalgte steder. I første omgang vil vi dog plante på ’hjørnerne’, så der ikke er gener i stuerne fra billygter, når biler drejer om hjørnerne. Den del går det grønne udvalg og bestyrelsen i gang med allerede nu.

Et par hjertesuk: Der er desværre fortsat rigtigt mange, der parkerer udenfor de afmærkede båse ved at parkere på stikvejene. Det skaber farlige situationer, idet kørende ikke kan se evt. børn, der løber ud på vejbanen, når der holder biler på hjørner og langs vejen. Vil I ikke nok være søde at finde en af de ledige p-pladser i stedet? Der burde være p-pladser nok til os alle.

Et andet suk drejer sig om hundelorte. Det er virkeligt ikke lækkert at man som husejer skal fjerne andre folks hundes efterladenskaber fra fortovet. Saml op efter din hund og hjælp gerne andre, der lufter hund i området med også at huske på det. Man kan jo også bruge muligheden for at anvise dem sin skraldespand til hundeposerne. Vi vil meget hellere have hundeposer i skraldespandene end hundelorte (og fyldte hundeposer!) på fortovet og i rabatterne.

Vi har også et problem med brug af containergården, hvor der nogen ikke har forstået, hvad man må aflevere af affald og hvad man selv må køre væk. Den grønne affaldscontainer må bruges til småt brændbart affald. Dvs. mindre brændbare ting på op til 1 meter på hver led, men IKKE elektronik, IKKE flasker og IKKE husholdningsaffald. Man må selv køre elektronikskrot på genbrugspladsen på Vandtårnsvej og der er flaskecontainer 250 meter nede af PM Daells Allé. Hvis du mangler nogle af de brune poser til husholdningsaffald, og ikke har flere ekstraposer tilbage fra højtiderne, kan du få ekstra ved henvendelse til viceværten. Men man må IKKE lægge poser med madaffald i containeren – det tiltrækker rotter (og om sommeren lugter det). Hjørnet til metalskrot fungerer stort set, men der er stadig nogen, der lægger elektronikskrot der – det skal man altså selv køre på genbrugspladsen. I løbet af de næste 2 år forventer kommunen at have etableret affaldssortering og så SKAL vi alle sammen sortere vores affald i adskillige flere fraktioner. Man kan lige så godt øve sig på de nemme ting nu …

De bedste hilsener

Bestyrelsen