Tag-arkiv: container

Affald og kalender for afhentning

Vi har lidt problemer med at få alle til at respektere affaldsordningerne. Vi får afhentet sorteret affald fra standpladserne hver 14. dag, men hvis beholderne er overfyldt, bliver de ikke tømt. Vær opmærksom på, at papkasser skal slås sammen, før de smides ud – der er slet ikke plads til pap-affald, der ikke er foldet sammen. Og det er strengt forbudt at stille emballage ved siden af beholderne. Hvis der er fyldt op, må man selv køre på genbrugspladsen eller vente på, at beholderne er tømt, før man smider nyt affald i dem.

Det er ret afslørende at man stiller affald med eget navn på ved siden af beholderne …

Her er en opdateret kalender med tømmedage i 2020 for de forskellige affaldstyper: kalender_afaldsafhentning

Vi må også endnu en gang gøre opmærksom på, at vi ikke modtager alt affald. Fx træ og styropor. Det er alm. småt brændbart, som man enten må smide ud (i mindre stumper) i sin alm. beholder på egen grund til restaffald, eller køre på genbrugspladsen med.

En familie, der har fået ‘madkasse’ fra Årstiderne, har fx synes det var passende at stille disse kasser i gården i stedet for selv at sørge for bortskaffelsen.  Måske der er madrester i kassen, som rotter er interesseret i? Og mon ‘nogens’ mor eller far kommer og fjerner dem?

Den 5. oktober 2020/bestyrelsen

Affaldssortering og affald i gården til fælleshuset

Det bliver lidt trættende at skulle skrive og læse, MEN man må selvfølgelig IKKE lægge hverken gamle potteskår eller revnede tagsten i gården. Den slags affald må man selv køre på genbrugsstationen.

Man må i øvrigt heller ikke lægge flamingo i affaldsbeholderne til plast; det skal også køres på genbrugsstationen, hvis ikke man kan komme af med det sammen med restaffaldet i egen affaldsbeholder. Læs på beholderne, hvis du er i tvivl om, hvad der må komme i, eller læs kommunens vejledning her

Det er selvfølgelig herligt, at vi er så gode til at få sorteret affald, så beholderne bliver fyldt. Vi har i de sidste uger manglet kapacitet til både plast og pap på begge standpladser og har derfor bestilt (endnu) mere containerplads. De nye containere er på vej og forventes leveret i starten af maj. Forhåbentlig har vi nu skudt os ind på en passende kapacitet, så der er plads nok fremover.

3. maj 2020/bestyrelsen

Containergården ved fælleshuset er lukket

Containergården er midlertidig lukket
Vær opmærksom på, at containergården er lukket, mens vi bygger om og etablerer det nye haveaffaldsområde. Vi genåbner igen med adgang for haveaffald om ca. en uge. Indtil da må man selv tage turen til genbrugspladsen med sit haveaffald.

Det er IKKE tilladt at sætte hverken udtjente tv eller parasolfødder i containergården. Vi modtager ikke elektronik, sten og har i øvrigt aldrig gjort det. Så ejeren bedes afhente det tv, der nu står ved vejen og selv køre det på genbrugspladsen. Ligesom man fremover selv må køre småt brændbart affald på genbrugspladsen.

Affaldssortering og containergård

I starten af november vil alle husstande få tilsendt en folder fra Hørsholm Kommune om den nye affaldssortering. Der vil være en vejledning i, hvordan man skal sortere i de 6 fraktioner: plast, papir, pap, metal, glas og restaffald. Alle husstande vil fortsat have den almindelige affaldspose i stativ til restaffald; de øvrige fraktioner skal sorteres og placeres i de nye affaldsbeholdere, som vi stiller op to steder i området. I øst vil affaldsbeholderne i første omgang blive stillet langs hækken ved den første p-plads ved indkørslen og i vest vil de stå i containergården. Der vil senere blive bygget en passende standplads til øst-området. På den ekstraordinære generalforsamling for grundejerne i september blev det besluttet at vi vil vente med at bygge en standplads i øst til vi har fået nogle erfaringer med både beholderstørrelse og tømning.

Samtidig nedlægger vi den grønne container til småt brændbart. Sidste chance for at tømme gemmerne og aflevere SMÅT brændbart lokalt er denne weekend – fra på mandag den 28. oktober er det slut med at aflevere både småt brændbart i den grønne container og metalaffald.

Området til haveaffald skal renoveres og bliver i den sammenhæng større og flyttet ind til højre efter indgangen. De nye affaldsbeholdere til plast, papir, pap, metal og glas bliver sat opad hegnet.

Fremover vil vi derfor kun modtage haveaffald udover det, som skal sorteres i de opstillede affaldsbeholdere. Alt andet må man selv køre de 6 minutter og 4 km op til genbrugspladsen med. Der er åbent til kl. 18 alle dage på Vandtårnsvej 2, Kokkedal.

Containergården – affald

I containergården bag fælleshuset har man p.t. mulighed for at aflevere fire slags affald:

  • småt brændbart i den grønne container – max 1 meter på hver led. (vi betaler ekstra for HELE containeren, når nogen smugler større stykker affald ind!)
  • metalskrot i hjørnet ved indgangen – og her må det kun være metal ..
  • aviser og blade i aviscontainerne
  • haveaffald i beholderen ved garagen.

Alt andet affald skal man selv køre væk! Flasker og andet glas skal afleveres i de dertil indrettede beholdere nede på PM Daells Allé. Gamle krukker, malingrester, elektronik og havemøbler skal man selv køre på genbrugspladsen med. Hvis man har gamle møbler til genbrug, så må man sætte dem til salg/foræring på/i dertil indrettede medier. De skal IKKE placeres i containergården.

Hvem ejer fx det her nedenfor? Og hvem havde ejerne tænkt skulle fjerne det for dem?