Tag-arkiv: renovering

Vinduer og kryds for vinduer – se bygningsmanualen

For tiden er der ikke mindre end fire huse, hvor krydsene for vinduerne på 1. salen er fjernet. Vi ved at krydsene skal renoveres disse år; hvis ikke de før er malet og renoveret, så vil en del trænge til udskiftning, og ja, det koster. Men der SKAL være kryds for vinduerne. Dels skal husene have samme udseende og  dels er det ikke tilladt at have et ‘ubeskyttet’ vindue, der sidder så lavt og som kan åbnes i sidehængt tilstand. HVIS du har brug for mere end et par måneder til renovering, så skriv venligst til bestyrelsen – så slipper vi for at skulle henvende os til jer.  Vi kommer til at bede alle om at sørge for at sætte kryds på vinduerne.

Hvis I er i tvivl om, hvordan vedligeholdelse af vinduer og andet ydre skal ske, kan alle beskrivelser findes i vores bygningsmanual her

Affaldssortering og containergård

I starten af november vil alle husstande få tilsendt en folder fra Hørsholm Kommune om den nye affaldssortering. Der vil være en vejledning i, hvordan man skal sortere i de 6 fraktioner: plast, papir, pap, metal, glas og restaffald. Alle husstande vil fortsat have den almindelige affaldspose i stativ til restaffald; de øvrige fraktioner skal sorteres og placeres i de nye affaldsbeholdere, som vi stiller op to steder i området. I øst vil affaldsbeholderne i første omgang blive stillet langs hækken ved den første p-plads ved indkørslen og i vest vil de stå i containergården. Der vil senere blive bygget en passende standplads til øst-området. På den ekstraordinære generalforsamling for grundejerne i september blev det besluttet at vi vil vente med at bygge en standplads i øst til vi har fået nogle erfaringer med både beholderstørrelse og tømning.

Samtidig nedlægger vi den grønne container til småt brændbart. Sidste chance for at tømme gemmerne og aflevere SMÅT brændbart lokalt er denne weekend – fra på mandag den 28. oktober er det slut med at aflevere både småt brændbart i den grønne container og metalaffald.

Området til haveaffald skal renoveres og bliver i den sammenhæng større og flyttet ind til højre efter indgangen. De nye affaldsbeholdere til plast, papir, pap, metal og glas bliver sat opad hegnet.

Fremover vil vi derfor kun modtage haveaffald udover det, som skal sorteres i de opstillede affaldsbeholdere. Alt andet må man selv køre de 6 minutter og 4 km op til genbrugspladsen med. Der er åbent til kl. 18 alle dage på Vandtårnsvej 2, Kokkedal.

Manual for udvendig vedligeholdelse

For at Slotsdalen også fremover fremstår som et sammenhængende område, hvor husene har samme kvalitet, skal vedligeholdelsen ske, så husene bevarer det samme ydre udtryk. Flere har fået skiftet vinduer, repareret facader og har haft vanskeligt ved at stille de relevante krav til materialer og udførsel fra håndværkere. Bestyrelsen har endvidere fået et stigende antal henvendelser vedr. materialevalg mm. ved udskiftning af bygningsdele.

For at hjælpe ejerne med at kunne sikre en god kvalitet af vedligeholdelsen, så både den enkelte ejer og området bevarer værdien, har bestyrelsen fået udarbejdet en manual for udvendig vedligholdelse med hjælp fra en arkitekt med særligt kendskab til området.

Manualen beskriver alle eksisterende ydre bygningsdele og er tænkt som støtte for både ejer og håndværkere ved vedligeholdelse og udførsel af bygningsarbejder.

Manualen kan downloades her:  Manual til udvendig vedligeholdelse_Slotsdalen_maj2019

Mvh bestyrelsen

Bygningsmanual

På opfordring fra et fremsynet medlem, har vi taget initiativ til at få udarbejdet en manual for vores huse, så det bliver lettere at se hvordan forskellige bygningsdele skal være udført. Arbejdet bliver udført i samarbejde med en arkitekt.

I løbet af de par sidste år har vi haft flere tilfælde, hvor træværk  ikke har været malet i den rigtige farve. Med renovering af flere gavle er der kommet metalfarvede elementer i gavlene i stedet for de sorte.

For den enkelte husejer (og deres håndværkere), er det næppe noget, som man tænker på. Alle vil selvfølgelig gerne vedligeholde deres hus, så det tager sig bedst muligt ud efter egen smag. På længere sigt vil husene og området dog miste sit udtryk og det ‘stikker af’, hvis ikke vi er opmærksomme og vælger materialer og farver, der er tro mod de originale og sikrer ensartetheden.

Udover at overholde lokalplan og vores vedtægter, er det vigtigt at vide, hvad man skal være opmærksom på for at husene ser ens ud, så vi ikke risikerer vi at området ændrer karakter og at vores huse mister værdi. Manualen forventes at være færdig til foråret.

Hvis du står foran renovering/udskiftning af fx vinduer, gavle, tagrender mm., så vær ekstra opmærksom på at du får udført arbejdet af en håndværker, der er opmærksom på materiale-, form- og farvevalg, så udtrykket af huset ikke ændres. Det er ærgerligt at skulle bekoste reparationer, fordi man ikke har været opmærksom på at få malet i den rigtige farve, ikke har fået malet de skinnende skruer sorte eller har fået skiftet hoveddøren til en med et andet udseende.