Tag-arkiv: GF Mikkelborg

YouSee – internetmuligheder ved afbestilling af grundpakken

Vær opmærksom på, at man ved afbestilling af grundpakken til TV fra YouSee kan risikere også at miste sit internetsignal.

Se mere under ’Slotsdalen A-Z under ’kabel-tv’ her: http://slotsdalen.com/slotsdalen-a-z/

Vores kabel-tv-anlæg er ejet af os selv sammen med de to andre grundejerforeninger på Mikkelborg Allé. Vi er p.t. i dialog med YouSee og Mikkelborg Allé for at afklare, om vi kan give beboerne andre muligheder, herunder fortsat at kunne modtage internet fra YouSee ved afmelding samt for tv-pakke-abonneneterne at få mulighed for at leje den nye tv-box til1/3 af normalprisen.

 

TV-signaler og fællesantenneanlæg – husk møde den 17. marts

Alle medlemmer af de tre grundejerforeninger i GF Mikkelborg, svarende til ejerne af de 185 boliger, indkaldes  til møde med orientering og diskussion af grundejerforeningens levering af TV-signal Mandag den 17. marts 2014 kl. 19.30 på Rungsted Gymnasium (Aulaen/den store kantine)

Se også Information om fællesantenneanlæg_17012014 af 20. januar 2014 . Det er meningen af vi på mødet skal finde ud af husejernes interesse i den fremtidige løsning for levering af TV-signal.  Vi opfordrer alle til at møde op.

Se mere her: Indkaldelse_KabelTVmoede17032014_05032014

Link

Som det er fremgået af dagspressen er der per 1. januar 2014 trådt nye regler i kraft vedr. tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. De nye regler betyder at de bestemmelser, der er i kommunernes lokalplaner vedr. tilslutningspligt til fællesantenneanlæg, ikke længere har virkning. For GF Mikkelborg (dvs alle husstande på Mikkeborg Allé og i Slotsdalen) betyder det, at Hørsholm Kommune ikke længere kan pålægge os at have og drive et fælles antenneanlæg for alle 185 husstande. Reglen i lokalplan 47 om, at private antenner (herunder paraboler) ikke må forekomme i det fri, gælder stadig. Der vil blive indkaldt til et fælles møde formentlig den 17. marts om dette.

Se det særskilte notat udarbejdet for og af de tre grundejerforeninger nedenfor og reserver mandag aften den 17. marts. Denne information blev også husstandsomdelt den 17. januar 2014
Information om fællesantenneanlæg_17012014