Klip hækken ned, beskær træer og ryd op!

Vi kan se at rigtigt mange har alt for høje hække. Det er næsten halvdelen af alle husstande, der har alt for høje hække – langt over de max. 1,80 meter, som er anført i vores husorden. Det koster lys og giver et meget lukket indtryk af vores bebyggelse. Nogle få har også for brede hække, så det er svært at passere på stien med fx en barnevogn.

Vi beder alle om at få klippet deres bøgehække ned i højden, så de igen er max. 1,80. Hvis der er højdeforskel på yder- og inderside af hækken, regnes højden fra den højest beliggende side af hækken. Nogle steder, fx for haver mod PM Daells allé, kan hækken godt være 1.80 høj langs vejen, og være langt højere fra havesiden og det er OK. Tjek også om din hæk er blevet for bred og trænger til at blive klippet ind i bredden.

Hvis din grund støder op til fælles beplantning, beder vi dig huske at få fjernet hækafklip mellem ydersiden af egen hæk og busketterne, så vores gartner også kan komme til. Gartneren får kun betaling for at klippe og fjerne eget hækafklip, og han fjerner ikke ’eget’ hækaffald, hvis det lander oveni afklip fra de private hække. Så ryd venligst op efter jer, så han kan komme til og vi kan få området pænt. Gartneren går i gang efter efterårsferien med at klippe hække om p-pladser og ’busketterne’ på fællesarealet.

Fra medio oktober (uge 42) vil der igen i år være mærket et område op på arealet mellem Slotsdalen 79 og 137 ud mod PM Daells allé, hvor der kan lægges haveaffald.

Fra ultimo oktober er det også tid for beskæring af træer. På fællesområdet går vi i gang med at beskære udvalgte træer. Men det nytter altså ikke noget, hvis ikke husstandene selv sørger for at klippe hække og beskære egne træer til rimelig størrelse. Desværre er der oprindeligt plantet skovtræer i nogle af haverne og de kræver jævnlig beskæring og vedligeholdelse, hvis ikke det skal tage alt lys både i ens egen og naboernes have.