Manual for udvendig vedligeholdelse

For at Slotsdalen også fremover fremstår som et sammenhængende område, hvor husene har samme kvalitet, skal vedligeholdelsen ske, så husene bevarer det samme ydre udtryk. Flere har fået skiftet vinduer, repareret facader og har haft vanskeligt ved at stille de relevante krav til materialer og udførsel fra håndværkere. Bestyrelsen har endvidere fået et stigende antal henvendelser vedr. materialevalg mm. ved udskiftning af bygningsdele.

For at hjælpe ejerne med at kunne sikre en god kvalitet af vedligeholdelsen, så både den enkelte ejer og området bevarer værdien, har bestyrelsen fået udarbejdet en manual for udvendig vedligholdelse med hjælp fra en arkitekt med særligt kendskab til området.

Manualen beskriver alle eksisterende ydre bygningsdele og er tænkt som støtte for både ejer og håndværkere ved vedligeholdelse og udførsel af bygningsarbejder.

Manualen kan downloades her:  Manual til udvendig vedligeholdelse_Slotsdalen_maj2019

Mvh bestyrelsen