Forfatterarkiv: Helle Westphal

Standplads til affaldsbeholdere i øst

Vi har undersøgt forskellige muligheder for placering. Af forskellige grunde dur den nuværende placering ikke og vi planlægger derfor at anlægge standpladsen til højre for p-pladsen langs med stien. Der kan vi nøjes med at opsætte et hegn langs bagsiden og siderne af affaldsbeholderne. Forsiden, hvor man kan tilgå beholderne vil vende mod stien og være i ’ly’ bag p-pladsen og den omkransende hæk.

Med den placering undgår vi dels at skæmme området ved indkørsel og fra de nærtliggende huse og dels undgår vi at bygge et aflukke med forside, der kræver meget mere plads for at håndtere og køre containerne ud til tømning. Hegnet om den nye standplads vil være magen til de eksisterende i forhaverne – dvs. af trykimprægneret træ i en højde på 1,60 meter. Der lægges fliser som fast bund. Det bliver nødvendigt at etablere lys, så både beboere og renovationsarbejdere kan se i mørke – og det skal helst ikke genere de omkringliggende huse.

Vi forventer at arbejdet med etablering af den nye standplads vil ske fra medio maj.

3. maj 2020/bestyrelsen

Arbejdsdag aflyst – men lug gerne ..

Det kommer til at vare lidt, før vi kan forvente ’normaltilstande’, så der bliver ingen fælles arbejdsdag foreløbig. Ukrudtet løber desværre ingen vegne, så hvis man har energi og tid til at luge og feje lidt, ville her blive pænere. Der trænger bl.a. til lugning og fejning langs rendestenene og evt. om fælleshuset. Vores nye bede i plænerne er heller ikke groet så meget til, så vi helt kan nøjes med ’gartnerpleje’. Hvis der igen bliver rigtigt tørt, må man meget gerne vande de små nye planter i bedene, ligesom man gerne må luge lidt der. Vores nye aftale med gartneren inkluderer lugning og kantskæring af de nye bede to gange årligt, men det er næppe nok, før de er vokset mere til.

3. maj 2020/bestyrelsen

Affaldssortering og affald i gården til fælleshuset

Det bliver lidt trættende at skulle skrive og læse, MEN man må selvfølgelig IKKE lægge hverken gamle potteskår eller revnede tagsten i gården. Den slags affald må man selv køre på genbrugsstationen.

Man må i øvrigt heller ikke lægge flamingo i affaldsbeholderne til plast; det skal også køres på genbrugsstationen, hvis ikke man kan komme af med det sammen med restaffaldet i egen affaldsbeholder. Læs på beholderne, hvis du er i tvivl om, hvad der må komme i, eller læs kommunens vejledning her

Det er selvfølgelig herligt, at vi er så gode til at få sorteret affald, så beholderne bliver fyldt. Vi har i de sidste uger manglet kapacitet til både plast og pap på begge standpladser og har derfor bestilt (endnu) mere containerplads. De nye containere er på vej og forventes leveret i starten af maj. Forhåbentlig har vi nu skudt os ind på en passende kapacitet, så der er plads nok fremover.

3. maj 2020/bestyrelsen

Hold din hund i snor!

Vi har desværre fået adskillige henvendelser vedr. et par hundeejere i Slotsdalen, der ikke altid har snor i deres hund. Vi er nødt til at bede alle hundeejere om at have hunden i snor, når de færdes på fællesområdet. Det gælder uanset, hvor venlig den enkelte hund er. Det kan være rigtigt svært at forstå, at andre ikke er lige så begejstrede for ens ’afkom’, uanset om det er på to eller fire ben, men de firbenede skal altså holdes i snor.

Det giver forhåbentlig sig selv, at man selvfølgelig også skal samle op efter sin hund ..

3. maj 2020/bestyrelsen

Nye bord og bænkesæt

Vi har sat 6 nye bord og bænkesæt ud i området kasseret de miserable af de gamle. De nye er allerede taget flittigt i brug, og de sidste to gamle er noget triste, så nu supplerer vi, så der bliver 10 nye sæt i alt på fællesområdet. Samtidig udskifter vi de gamle sæt i gården ved fælleshuset.

3.maj 2020/bestyrelsen