Forfatterarkiv: Helle Westphal

Tilbud vedr. gasfyr

Alle medlemmer i grundejerforeningen er blevet tilbud køb af nyt gasfyr. Der har været udsendt materiale til forhåndstilkendegivelse i november måned og i januar er der udsendt tilbud samt et notat med svar på ‘oftest stillede spørgsmål’. Der er deadline for tilmelding for køb af nyt gasfyr den 7. februar. Hvis du mangler at modtage tilbuddet, kan du henvende dig til grundejerofreningen@slotsdalen. com

Affald: Ændrede tømmedage mellem jul og nytår 2020 samt fra årsskiftet

Hørsholm kommune har i dag oplyst os om følgende ændringer mht. tømning af affald:

Der vil være midlertidige ændringer i tømmedage for jeres affaldsbeholdere mellem jul og nytår. Derudover vil der være permanente ændringer i tømmedagene fra årsskiftet. Læs herunder.

Ændringer mellem jul og nytår

Helligdagene hen over jul og nytår medfører forskydninger af tømmedage for jeres affaldsbeholdere. Se skema for ændringer af henholdsvis restaffalds- og genbrugsbeholdere nedenfor.

Obs: Bemærk at besked-service (SMS og e-mail advisering før tømning) ikke er opdateret med de ændrede tømmedage.

Genbrugsbeholdere

Jeres normale tømmedag

Tømmedag i uge 52 og 53

Mandag

Mandag

Tirsdag

Mandag eller tirsdag

Onsdag

Tirsdag eller onsdag

Torsdag

Tidligst onsdag og senest
den kommende mandag*.

Fredag

Tidligst onsdag og senest
den kommende mandag*.

* Tømmedag aftales med ejendommen, hvis beholdere normalt stilles frem

Restaffaldsbeholdere

Jeres normale tømmedag

Tømmedag uge 52 og 53

Mandag

Mandag

Tirsdag

Mandag eller tirsdag

Onsdag

Tirsdag eller onsdag

Torsdag

Onsdag eller torsdag

Fredag

Torsdag eller lørdag

Permanente ændringer for tømmedage i det nye år

Fra d. 4 januar 2021, vil der blive byttet rundt på de uger, I vil få tømt jeres affaldsbeholdere til genbrug. Det vil sige – får I normalt tømt affald i ulige uger, vil I fra d. 4 januar 2021 få tømt beholderne i lige uger i stedet. Dette skyldes at der i år 2020 er 53 uger.

Vær opmærksom på at tømmekalenderen for det nye år på Mit affald først bliver opdateret i slutningen af den kommende uge.

 

Forsamlingsforbud – også i fælleshuset

Lige nu er alle sociale arrangementer udsat eller aflyst, da der fra 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020 er forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.

Det betyder at fælleshuset ikke lejes ud i denne periode. Det må forventes at forbuddet bliver forlænget; det er dog fortsat muligt at booke fælleshuset efter den 22. november. Din booking bliver dog slettet, hvis forbuddet forlænges. Alle arrangementer vil skulle overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Vi ville egentlig bede alle om at sætte kryds i kalenderen lørdag den 9. januar kl.15-17 til en nytårskur. Men medmindre at vi pludseligt står i en situation, hvor der stort set ikke længere er Corona-smitte i samfundet, så vi nok vente med den slags sociale arrangementer til senere på året, når verden igen er nogenlunde ‘normal’.

3. november 2020/bestyrelsen

Vaskeriet – status

Vi har de sidste uger haft problemer med et par maskiner, der har sat ud, og de sidste dage har det ikke været muligt at logge på ‘vasketur’ hos Saniva og overføre penge til vaskebrikken. Vi har fået nyt internetmodem og indstillingerne skulle kobles rigtigt med Sanivas indstillinger, men med ihærdig indsats flere steder er vi nået i mål. ‘Vasketur’ virker igen, så man kan bruge hjemmesiden og overføre penge til vaskebrikkerne.  

Vaskemaskine 2 har haft flere fejl de sidste måneder og vi har fået repareret den gentagne gange. Ligeledes er tørretumbler 2 nu ‘stået af’. Vi har indhentet tilbud fra leverandøren på nye maskiner, og vi ser også på mulige leasingløsninger, ligesom der er en superreparatør, der tager endnu et kik på maskinerne med henblik på en sidste genoplivning. Vi håber snart vi får de sidste maskiner i drift. Der er stadig to vaskemaskiner og en tørretumbler, der virker uden problemer.

den 3. november 2020/bestyrelsen

Slut med ejendomsmæglerskilte ved vores indkørsler

Vi beder ejendomsmæglere om, at de undlader at sætte skilte ved vores indkørsler. De ejendomsmæglere, der har skiltet for nylig, er blevet kontaktet og oplyst om at skiltning i forbindelse med hussalg kun må finde sted ud for den enkelte bolig og ikke ved indkørslerne til Slotsdalen. De nuværende skilte vil blive flyttet af ejendomsmæglerne.

Husejere bedes være opmærksom på dette fremover og selv oplyse deres ejendomsmægler om, at vi ikke ønsker skiltning ved indkørslerne og at dette alene er tilladt ved den enkelte bolig.

Den 20. oktober/Bestyrelsen