Forfatterarkiv: Helle Westphal

Nye beholdere til Slotsdalen

Kære alle,

vi har netop fået nedenstående besked fra kommunen om at vores ny affaldsbeholdere kommer i denne uge. Læs venligst nedenstående. 

Vi er ved at få afklaret, om vi skal samle de gamle affaldsbeholdere sammen et sted i bebyggelsen, og kommer tilbage med nyt herom senere.

mvh Bestyrelsen

—————————————————————————————————

I vil modtage jeres nye beholdere til rest- og madaffald i løbet af uge 13, 2022.

Samtidig med leveringen vil I også modtage små grønne køkkenkurve til hver bolig med information om den nye ordning. Hvis ikke disse bliver fordelt af skraldemændene (fx fordi de ikke har adgang til at stille kurvene ved hver bolig), skal I sørge for selv at fordele køkkenkurvene ved hver bolig.

Ibrugtagning af beholder

På jeres nye beholdere er der påskrevet en ibrugtagningsdato på forseglingen. Ibrugtagningsdatoen er d. 9. april. Beholderne må ikke tages i brug før denne dato, da de først bliver tømt derefter.

Tømmedage

Efter ibrugtagning af beholderen vil jeres sække til restaffald blive tømt for sidste gang. Denne tømning sker på en vilkårlig dag i løbet af den efterfølgende uge og vil ikke nødvendigvis ske på den sædvanlige tømmedag.

I forbindelse med ibrugtagning af beholderen kan der forekomme nye tømmedage generelt, da ruterne lægges om. Se tømmedagene ved at slå jeres adresse op på Mit Affald. Vælg Pdf-kalenderen. I kan først se de ændrede tømmedage fra den dag, I må tage den nye beholder i brug.

På Mit Affald kan man tilmelde sig besked-service, hvor man vil modtage en sms dagen inden tømning. Dette kan være relevant, hvis beholderen skal køres frem ved tømning.

Afhentning af brugte sækkestativer

Kommunen tilbyder at indsamle brugte sækkestativer og indsamler ved jeres adresse i løbet af uge 18. 

Nye affaldsbeholdere

Der nu 14 dage til at kommunen begynder at levere nye affaldsbeholdere til os i Slotsdalen – de nye beholdere vil nemlig blive leveret i uge 13, og de gamle stativer vil kunne blive hjemtaget 5 uger senere, dvs. i uge 18. Det kræver at stativerne bliver stillet frem til en vej/parkeringsplads, hvis de skal tages med. Info herom følger. I første omgang får I som sagt en ny affaldsbeholder. Da vi går fra at få hentet poser til at skulle have tømt beholdere, så er der nogle nye regler for adgangsfeje. Renovatørerne skal nu både hente beholderen, tømme den og køre den tilbage. Derfor må der f.eks. ikke være trin og adgangsvejene skal være lette for dem. Det er der lavet særlige regler for.

Vedhæftet en A4-side, som opsummerer de vigtigste regler. Vi kan se bort fra afstandskravene (de 20 meter), da vores område ses som område med særlige adgangsforhold/stisystemer iht. kontrakten med renovatøren. Men som vi tidligere har informeret om: de husstande, der indtil nu har haft skraldespande i skuret bag en låge, kan ikke længere få hentet i skuret, da spandene nu skal kunne køres ud og tømmes direkte.

Nyhedsbrev – oktober 2021

Kære alle i Slotsdalen,

Som tidligere omtalt, inviterer udvalget for ladestandere til el-biler itil dialogmøde onsdag den 6. oktober. Se program og hvordan du tilmelder dig nedenfor.

Vi er så småt ved at flytte noget af vores kommunikation over i ProBo, der er en platform, der letter administrationen og kommunikationen. Alle ejere er nu oprettet i ProBo, men skal selv tilgå og aktivere deres profil. Hvis du allerede har oprettet dig eller ikke modtaget en invitation fra Prosedo herom, så tjek din folder med spammail. Man kan også få hjælp fra systemets kundesupport, se her  Kontakt – ProBo (prosedo.dk) Hvis du er lejer, skal ejeren af din bolig oprette dig som lejer, for at du kan få adgang til funktionerne.

Det første, der er lagt i ProBo, er muligheden for at booke traileren samt booke fælleshuset. Se under ‘bookinger’ i Probo og bemærk teksten i kommentarfeltet. Vi gør opmærksom på, at vi stadig kun har mulighed for at modtage kontant betaling for leje og depositum af fælleshuset. Vi arbejder på en kontantfri løsning, men desværre er MobilePay ikke en mulighed, da vi som forening ikke kan få en konto tilknyttet, hvorfra man også kan tilbageføre penge til beboerne (fx et indbetalt depositum). Vi håber snart at finde en anden mulighed for betaling, der ikke kræver kontanter. Husk at man kan leje fælleshuset et år frem. Bookinger mere end et år ude i fremtiden vil blive slettet. 

Selv om det stadig blot er efterår, så bliver det også vinter. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke længere vil sætte saltkasser ud ved p-pladserne, og opfordrer de enkelte beboere til at købe eget salt, så man kan salte ved indgange og hvor der ellers er behov, hvis der bliver frost og glat.

Vi beder også den enkelte beboer/ejer om at holde eget fortov frit for ukrudt og være opmærksom på, om der kan være glat. Vi har en fælles ordning for snerydning og glatførebekæmpelse om vinteren, men det er ikke altid at de når at rykke ud og der kan være store forskelle i lokale forhold. Vær opmærksom på om det er nødvendigt selv at ryddde sne og salte om vinteren, hvis der er glat, og snerydderen ikke har været der endnu.

Den 1. oktober 2021    

Bestyrelsen