Forfatterarkiv: Helle Westphal

Forsamlingsforbud – også i fælleshuset

Lige nu er alle sociale arrangementer udsat eller aflyst, da der fra 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020 er forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.

Det betyder at fælleshuset ikke lejes ud i denne periode. Det må forventes at forbuddet bliver forlænget; det er dog fortsat muligt at booke fælleshuset efter den 22. november. Din booking bliver dog slettet, hvis forbuddet forlænges. Alle arrangementer vil skulle overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Vi ville egentlig bede alle om at sætte kryds i kalenderen lørdag den 9. januar kl.15-17 til en nytårskur. Men medmindre at vi pludseligt står i en situation, hvor der stort set ikke længere er Corona-smitte i samfundet, så vi nok vente med den slags sociale arrangementer til senere på året, når verden igen er nogenlunde ‘normal’.

3. november 2020/bestyrelsen

Vaskeriet – status

Vi har de sidste uger haft problemer med et par maskiner, der har sat ud, og de sidste dage har det ikke været muligt at logge på ‘vasketur’ hos Saniva og overføre penge til vaskebrikken. Vi har fået nyt internetmodem og indstillingerne skulle kobles rigtigt med Sanivas indstillinger, men med ihærdig indsats flere steder er vi nået i mål. ‘Vasketur’ virker igen, så man kan bruge hjemmesiden og overføre penge til vaskebrikkerne.  

Vaskemaskine 2 har haft flere fejl de sidste måneder og vi har fået repareret den gentagne gange. Ligeledes er tørretumbler 2 nu ‘stået af’. Vi har indhentet tilbud fra leverandøren på nye maskiner, og vi ser også på mulige leasingløsninger, ligesom der er en superreparatør, der tager endnu et kik på maskinerne med henblik på en sidste genoplivning. Vi håber snart vi får de sidste maskiner i drift. Der er stadig to vaskemaskiner og en tørretumbler, der virker uden problemer.

den 3. november 2020/bestyrelsen

Slut med ejendomsmæglerskilte ved vores indkørsler

Vi beder ejendomsmæglere om, at de undlader at sætte skilte ved vores indkørsler. De ejendomsmæglere, der har skiltet for nylig, er blevet kontaktet og oplyst om at skiltning i forbindelse med hussalg kun må finde sted ud for den enkelte bolig og ikke ved indkørslerne til Slotsdalen. De nuværende skilte vil blive flyttet af ejendomsmæglerne.

Husejere bedes være opmærksom på dette fremover og selv oplyse deres ejendomsmægler om, at vi ikke ønsker skiltning ved indkørslerne og at dette alene er tilladt ved den enkelte bolig.

Den 20. oktober/Bestyrelsen

 

Affald og kalender for afhentning

Vi har lidt problemer med at få alle til at respektere affaldsordningerne. Vi får afhentet sorteret affald fra standpladserne hver 14. dag, men hvis beholderne er overfyldt, bliver de ikke tømt. Vær opmærksom på, at papkasser skal slås sammen, før de smides ud – der er slet ikke plads til pap-affald, der ikke er foldet sammen. Og det er strengt forbudt at stille emballage ved siden af beholderne. Hvis der er fyldt op, må man selv køre på genbrugspladsen eller vente på, at beholderne er tømt, før man smider nyt affald i dem.

Det er ret afslørende at man stiller affald med eget navn på ved siden af beholderne …

Her er en opdateret kalender med tømmedage i 2020 for de forskellige affaldstyper: kalender_afaldsafhentning

Vi må også endnu en gang gøre opmærksom på, at vi ikke modtager alt affald. Fx træ og styropor. Det er alm. småt brændbart, som man enten må smide ud (i mindre stumper) i sin alm. beholder på egen grund til restaffald, eller køre på genbrugspladsen med.

En familie, der har fået ‘madkasse’ fra Årstiderne, har fx synes det var passende at stille disse kasser i gården i stedet for selv at sørge for bortskaffelsen.  Måske der er madrester i kassen, som rotter er interesseret i? Og mon ‘nogens’ mor eller far kommer og fjerner dem?

Den 5. oktober 2020/bestyrelsen

Vinduer og kryds for vinduer – se bygningsmanualen

For tiden er der ikke mindre end fire huse, hvor krydsene for vinduerne på 1. salen er fjernet. Vi ved at krydsene skal renoveres disse år; hvis ikke de før er malet og renoveret, så vil en del trænge til udskiftning, og ja, det koster. Men der SKAL være kryds for vinduerne. Dels skal husene have samme udseende og  dels er det ikke tilladt at have et ‘ubeskyttet’ vindue, der sidder så lavt og som kan åbnes i sidehængt tilstand. HVIS du har brug for mere end et par måneder til renovering, så skriv venligst til bestyrelsen – så slipper vi for at skulle henvende os til jer.  Vi kommer til at bede alle om at sørge for at sætte kryds på vinduerne.

Hvis I er i tvivl om, hvordan vedligeholdelse af vinduer og andet ydre skal ske, kan alle beskrivelser findes i vores bygningsmanual her