Beboermøde 21. april om forslag til plejeplan for fællesarealerne i Slotsdalen

Bestyrelsen fået udarbejdet et forslag til ny plejeplan for vores fællesareal ved havearkitekt Anne Marie Skjødt. Formålet har været at få inspiration til, hvordan vi kan få en mere langsigtet plan for vores grønne arealer, så græs, buske og træer er bedre afstemt og vi får nem vedligeholdelse med et smukt resultat.

Tirsdag den 21. april kl. 19 afholder vi derfor beboermøde, hvor Anne Marie Skjødt vil fremlægge planen, og vi vil diskutere planen i forhold vil vore ønsker og muligheder.

Mødet skal afdække foreningens ønsker og skal afklare de spørgsmål, som der måtte være. Den ny plejeplan vil blive sat til afstemning på vores ordinære generalforsamling i maj måned. Da der er begrænset tid til behandling på selve generalforsamlingen, er det vigtigt at alle interesserede deltager i behandlingen af planen nu, hvor der er mulighed for at få indflydelse. Mødet er åbent for alle beboere og ejere i Slotsdalen.
Se forslaget til plejeplanen her: