Vores klage til Statsforvaltningen om arealet mod golfbanen

Som oplyst tidligere har vi klaget til Statsforvaltningen over det manglende tilsyn fra Hørsholm Kommune med det tilgroede og fredede areal mod Golfbanen. Desværre er klagen blevet afvist af Statsforvaltningen, idet Hørsholm Kommune kan dokumentere kommunikationen med Golfbanen om arealet.

Vi mener ikke plejeplanen er overholdt og er ved at afklare hvordan vi kommer videre.