Arbejdsdag den 9. april

Vi planlægger fælles arbejdsdag med fejning af rendestene, pleje af indkørsler til området og vedligeholdelse af fælleshus mm. lørdag den 9. april kl. 10-13 med efterfølgende fælles frokost.

Sæt kryds i kalenderen til et par timer med samarbejde for lejere og ejere og hjælp med at gøre området pænt og indbydende til foråret.

Seddel med tilmelding mm. kommer senere.

arbejdsdag sept13_11

Billedet her er fra en tidligere arbejdsdag – i bliver det andre opgaver, derskal løses, da vi har bedt gartneren om at luge under bedene om p-pladserne.