Slut med ejendomsmæglerskilte ved vores indkørsler

Vi beder ejendomsmæglere om, at de undlader at sætte skilte ved vores indkørsler. De ejendomsmæglere, der har skiltet for nylig, er blevet kontaktet og oplyst om at skiltning i forbindelse med hussalg kun må finde sted ud for den enkelte bolig og ikke ved indkørslerne til Slotsdalen. De nuværende skilte vil blive flyttet af ejendomsmæglerne.

Husejere bedes være opmærksom på dette fremover og selv oplyse deres ejendomsmægler om, at vi ikke ønsker skiltning ved indkørslerne og at dette alene er tilladt ved den enkelte bolig.

Den 20. oktober/Bestyrelsen