AFLYST! Generalforsamlingen afholdes den 27. maj 2020

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 27. maj, hvor vi holder den ordinære generalforsamling i foreningen fra kl. 19. Indkaldelse med dagsorden følger primo maj.

mvh bestyrelsen