Nye TV-pakker – brev fra YouSee

OBS – se ny meddelelse ovenfor af 20. februar 2015

Alle husstande har nu fået brev fra YouSee vedr. muligheden for valg af tv-pakker. Som det fremgår vil alle fremover automatisk have grundpakken ( istedet for som nu: fuldpakken) og betale hertil via opkrævningen til grundejerforeningen. Prisen falder samtidig fra de 389 kr., som der opkræves per måned i dag til kr. 109 per måned. Med opkrævningen primo januar blev der opkrævet for fuldpakken for januar måned og for grundpakken for februar og marts måned.

Som anført i brevet fra YouSee behøver man ikke gøre noget, hvis man ønsker at nøjes med grundpakken. Så betaler man blot for grundpakken fremover og YouSee vil på et tidspunkt efter den 4. februar begynde at nedgradere signalet, men nok først sidst i februar. HVIS man til gengæld ønsker at modtage en tillægspakke, så skal man gøre som anført i brevet fra YouSee – og inden den anførte deadline.  Valg af ‘lille tillægspakke’ svarer til ‘mellempakken’ og valg af ’tillægspakke’ svarer til ‘fuldpakken’=det, der leveres i dag og tillægsprisen fremgår, når man logger på som anført i brevet.

Hvis man ikke gør noget og senere finder ud af, at man alligevel gerne vil opgradere, så koster det et gebyr på kr. 599,- som anført i YouSees brev. Det skyldes at en opgradering kræver et fysisk indgreb i anlægget fra YouSee, hvor de er nødt til at køre ud og ‘gøre noget’ i anlægget for at lave ændringen.

Vær også opmærksom på, at man kan vælge kanaler selv i stedet for, men at det kræver at der er en særligt kort eller en boks for hvert tv i husstanden, der skal kunne modtage de ekstra kanaler. Der er en engangspris på kr. 100 per kort, og det koster ikke ekstra per måned i abonnement. Dette er beskrevet sidst i den tilsendte folder fra YouSee.

Alt skulle i øvrigt være forklaret i brevet fra YouSee, men man er selvfølgelig også velkommen med evt. spørgsmål til bestyrelsen.

Man kan også se mere om kanalpakkerne her – dog passer priserne ikke, da vi har fået rabat jf. ovenfor.