Reserverede P-pladser

Der er nu reserveret to p-pladser i den østlige del af Slotsdalen til to beboere med særlige behov ved parkering. Pladserne bliver begge mærket med registreringsnummer, ligesom den plads, der bliver beregnet til en bil med handicapskilt, allerede nu er afmærket med officielt handicapskilt. Bestyrelsen har valgt at imødekomme de to ansøgninger fra beboerne pga. deres særlige behov.

Vi beder alle i Slotsdalen om at tage hensyn og respektere reservationen.

handicap