TV-signaler og fællesantenneanlæg – husk møde den 17. marts

Alle medlemmer af de tre grundejerforeninger i GF Mikkelborg, svarende til ejerne af de 185 boliger, indkaldes  til møde med orientering og diskussion af grundejerforeningens levering af TV-signal Mandag den 17. marts 2014 kl. 19.30 på Rungsted Gymnasium (Aulaen/den store kantine)

Se også Information om fællesantenneanlæg_17012014 af 20. januar 2014 . Det er meningen af vi på mødet skal finde ud af husejernes interesse i den fremtidige løsning for levering af TV-signal.  Vi opfordrer alle til at møde op.

Se mere her: Indkaldelse_KabelTVmoede17032014_05032014