Vigtige datoer i maj: generalforsamling 23. maj (Arbejdsdag udskudt til den 10. juni!)

Alle medlemmer af grundejerforeningen bedes også sætte kryds i kalenderen

tirsdag den 23. maj fra kl. 19, hvor vi vil afholde den ordinære generalforsamling.

Vi har tidligere bedt alle beboere om at sætte kryds i kalenderen til vores fælles arbejdsdag lørdag den 6. maj kl. 10-13, men vi har besluttet at udskyde dagen – til lørdag den 10.  juni kl. 10-13 med efterfølgende frokost. 

Der er flere grunde til udskydelsen, men bl.a. er fælleshuset udlejet den første weekend i maj og så er det også først nu, at varmen har fået ukrudtet til at skyde, så der er endnu ikke så meget at luge.

Tilmeldingsseddel til arbejdsdagen kommer ud et par uger før. Vi håber at alle husstande kan stille med mindst en voksen. Børn er selvfølgelig velkommen til at lege/arbejde med og der er frokost til alle abgefter. Opgaverne er endnu ikke fastlagt men vil inkludere at vi får fejet rendestene, luget omkring og vedligeholdt fælleshus mm. HVis du har opgaver, som du mener vi skal sætte på til arbejdsdagen, så sig til!