Affald: Ændrede tømmedage mellem jul og nytår 2020 samt fra årsskiftet

Hørsholm kommune har i dag oplyst os om følgende ændringer mht. tømning af affald:

Der vil være midlertidige ændringer i tømmedage for jeres affaldsbeholdere mellem jul og nytår. Derudover vil der være permanente ændringer i tømmedagene fra årsskiftet. Læs herunder.

Ændringer mellem jul og nytår

Helligdagene hen over jul og nytår medfører forskydninger af tømmedage for jeres affaldsbeholdere. Se skema for ændringer af henholdsvis restaffalds- og genbrugsbeholdere nedenfor.

Obs: Bemærk at besked-service (SMS og e-mail advisering før tømning) ikke er opdateret med de ændrede tømmedage.

Genbrugsbeholdere

Jeres normale tømmedag

Tømmedag i uge 52 og 53

Mandag

Mandag

Tirsdag

Mandag eller tirsdag

Onsdag

Tirsdag eller onsdag

Torsdag

Tidligst onsdag og senest
den kommende mandag*.

Fredag

Tidligst onsdag og senest
den kommende mandag*.

* Tømmedag aftales med ejendommen, hvis beholdere normalt stilles frem

Restaffaldsbeholdere

Jeres normale tømmedag

Tømmedag uge 52 og 53

Mandag

Mandag

Tirsdag

Mandag eller tirsdag

Onsdag

Tirsdag eller onsdag

Torsdag

Onsdag eller torsdag

Fredag

Torsdag eller lørdag

Permanente ændringer for tømmedage i det nye år

Fra d. 4 januar 2021, vil der blive byttet rundt på de uger, I vil få tømt jeres affaldsbeholdere til genbrug. Det vil sige – får I normalt tømt affald i ulige uger, vil I fra d. 4 januar 2021 få tømt beholderne i lige uger i stedet. Dette skyldes at der i år 2020 er 53 uger.

Vær opmærksom på at tømmekalenderen for det nye år på Mit affald først bliver opdateret i slutningen af den kommende uge.