Ny vicevært

Vi har nu ansat en ny vicevært og Flemming har afsluttet sin ansættelse. Vi er glade for at have indgået en aftale med Morten Asbjørn, der bor her i Slotsdalen og som har mere end 20 års erfaring med rengøring og bygningsvedligehold. Morten er ansat på DTU som inspektør, men har påtaget sig viceværtopgaverne i Slotsdalen via sit eget firma. Vi vil samtidig indføre nogle ændringer til, hvordan man kontakter foreningen for at leje selskabslokale, låne udstyr mm.

Fremover kan I komme i kontakt med viceværten på én af følgende måder:

  1. ringe til Morten på mobilnr. 2212 2239 på hverdage i dagtimerne (læg evt. besked med oplysning om navn, nr. i Slotsdalen og telefonnr., hvis ikke det fremgår af det nummer, du ringer fra)
  2. skrive en e-mail til vicevaert@slotsdalen.com (igen: husk navn og husnr.)
  3. lægge en seddel i postkassen til nr. 81

Der vil altså ikke længere være nogen fast kontortid, men til gengæld kan man altså altid lægge besked og blive kontaktet efterfølgende. Vi henstiller til at man reserverer lokaler og trailer mm. i god tid, før man skal bruge dem.

Vi ser frem til at samarbejde med Morten og er overbeviste om, at han er den rette til opgaven. Hvis I gerne vil hilse på vores nye vicevært og måske ikke nåede at få sagt farvel til Flemming, så regner vi med at se begge til vores nytårskur den 6. januar.