Affaldssortering og containergård

I starten af november vil alle husstande få tilsendt en folder fra Hørsholm Kommune om den nye affaldssortering. Der vil være en vejledning i, hvordan man skal sortere i de 6 fraktioner: plast, papir, pap, metal, glas og restaffald. Alle husstande vil fortsat have den almindelige affaldspose i stativ til restaffald; de øvrige fraktioner skal sorteres og placeres i de nye affaldsbeholdere, som vi stiller op to steder i området. I øst vil affaldsbeholderne i første omgang blive stillet langs hækken ved den første p-plads ved indkørslen og i vest vil de stå i containergården. Der vil senere blive bygget en passende standplads til øst-området. På den ekstraordinære generalforsamling for grundejerne i september blev det besluttet at vi vil vente med at bygge en standplads i øst til vi har fået nogle erfaringer med både beholderstørrelse og tømning.

Samtidig nedlægger vi den grønne container til småt brændbart. Sidste chance for at tømme gemmerne og aflevere SMÅT brændbart lokalt er denne weekend – fra på mandag den 28. oktober er det slut med at aflevere både småt brændbart i den grønne container og metalaffald.

Området til haveaffald skal renoveres og bliver i den sammenhæng større og flyttet ind til højre efter indgangen. De nye affaldsbeholdere til plast, papir, pap, metal og glas bliver sat opad hegnet.

Fremover vil vi derfor kun modtage haveaffald udover det, som skal sorteres i de opstillede affaldsbeholdere. Alt andet må man selv køre de 6 minutter og 4 km op til genbrugspladsen med. Der er åbent til kl. 18 alle dage på Vandtårnsvej 2, Kokkedal.