Tag-arkiv: container

Affaldssortering og affald i gården til fælleshuset

Det bliver lidt trættende at skulle skrive og læse, MEN man må selvfølgelig IKKE lægge hverken gamle potteskår eller revnede tagsten i gården. Den slags affald må man selv køre på genbrugsstationen.

Man må i øvrigt heller ikke lægge flamingo i affaldsbeholderne til plast; det skal også køres på genbrugsstationen, hvis ikke man kan komme af med det sammen med restaffaldet i egen affaldsbeholder. Læs på beholderne, hvis du er i tvivl om, hvad der må komme i, eller læs kommunens vejledning her

Det er selvfølgelig herligt, at vi er så gode til at få sorteret affald, så beholderne bliver fyldt. Vi har i de sidste uger manglet kapacitet til både plast og pap på begge standpladser og har derfor bestilt (endnu) mere containerplads. De nye containere er på vej og forventes leveret i starten af maj. Forhåbentlig har vi nu skudt os ind på en passende kapacitet, så der er plads nok fremover.

3. maj 2020/bestyrelsen

Containergården ved fælleshuset er lukket

Containergården er midlertidig lukket
Vær opmærksom på, at containergården er lukket, mens vi bygger om og etablerer det nye haveaffaldsområde. Vi genåbner igen med adgang for haveaffald om ca. en uge. Indtil da må man selv tage turen til genbrugspladsen med sit haveaffald.

Det er IKKE tilladt at sætte hverken udtjente tv eller parasolfødder i containergården. Vi modtager ikke elektronik, sten og har i øvrigt aldrig gjort det. Så ejeren bedes afhente det tv, der nu står ved vejen og selv køre det på genbrugspladsen. Ligesom man fremover selv må køre småt brændbart affald på genbrugspladsen.

Affaldssortering og containergård

I starten af november vil alle husstande få tilsendt en folder fra Hørsholm Kommune om den nye affaldssortering. Der vil være en vejledning i, hvordan man skal sortere i de 6 fraktioner: plast, papir, pap, metal, glas og restaffald. Alle husstande vil fortsat have den almindelige affaldspose i stativ til restaffald; de øvrige fraktioner skal sorteres og placeres i de nye affaldsbeholdere, som vi stiller op to steder i området. I øst vil affaldsbeholderne i første omgang blive stillet langs hækken ved den første p-plads ved indkørslen og i vest vil de stå i containergården. Der vil senere blive bygget en passende standplads til øst-området. På den ekstraordinære generalforsamling for grundejerne i september blev det besluttet at vi vil vente med at bygge en standplads i øst til vi har fået nogle erfaringer med både beholderstørrelse og tømning.

Samtidig nedlægger vi den grønne container til småt brændbart. Sidste chance for at tømme gemmerne og aflevere SMÅT brændbart lokalt er denne weekend – fra på mandag den 28. oktober er det slut med at aflevere både småt brændbart i den grønne container og metalaffald.

Området til haveaffald skal renoveres og bliver i den sammenhæng større og flyttet ind til højre efter indgangen. De nye affaldsbeholdere til plast, papir, pap, metal og glas bliver sat opad hegnet.

Fremover vil vi derfor kun modtage haveaffald udover det, som skal sorteres i de opstillede affaldsbeholdere. Alt andet må man selv køre de 6 minutter og 4 km op til genbrugspladsen med. Der er åbent til kl. 18 alle dage på Vandtårnsvej 2, Kokkedal.

Containergården – affald

I containergården bag fælleshuset har man p.t. mulighed for at aflevere fire slags affald:

  • småt brændbart i den grønne container – max 1 meter på hver led. (vi betaler ekstra for HELE containeren, når nogen smugler større stykker affald ind!)
  • metalskrot i hjørnet ved indgangen – og her må det kun være metal ..
  • aviser og blade i aviscontainerne
  • haveaffald i beholderen ved garagen.

Alt andet affald skal man selv køre væk! Flasker og andet glas skal afleveres i de dertil indrettede beholdere nede på PM Daells Allé. Gamle krukker, malingrester, elektronik og havemøbler skal man selv køre på genbrugspladsen med. Hvis man har gamle møbler til genbrug, så må man sætte dem til salg/foræring på/i dertil indrettede medier. De skal IKKE placeres i containergården.

Hvem ejer fx det her nedenfor? Og hvem havde ejerne tænkt skulle fjerne det for dem?

 

Affald i den grønne container – småt brændbart er max 1 x 1 meter

Vi har alle mulighed for at bruge den grønne container i containergården til at komme af med det affald, der ellers hober sig op hos den enkelte. MEN kun småt brændbart, dvs. max 1 meter på hver led – og selvfølgelig brændbart. Vær venlig at skære lange lister, brædder og andet op, så det er max én meter. Når der er længere/større ting i containeren, betaler vi taksten for ‘stort brændbart’ for alt indhold i containeren. Så koster det 810 kr. + moms at aflevere et ton affald i stedet for 665 kr. + moms. Det koster os altså 180 kr. hver gang, der er en, der ikke har klippet listerne over/foldet papkassen etc.

HVIS du alligevel har fyldt bilen med diverse affald, så er der jo altså ikke langt til containerpladsen ved vandtårnet. Vi nyder alle godt af, at man kan komme af med en pose affald, når man har ryddet op og den tomme emballage fra diverse varer, men hvis man har rigtigt meget fx i forbindelse med en flytning, så kunne det måske være lige så nemt at køre det hele på containerpladsen, hvis man alligevel skal op og aflevere gammmelt elektronik eller malerrester.

bestyrelsen/den 2. august