Bygningsmanual

På opfordring fra et fremsynet medlem, har vi taget initiativ til at få udarbejdet en manual for vores huse, så det bliver lettere at se hvordan forskellige bygningsdele skal være udført. Arbejdet bliver udført i samarbejde med en arkitekt.

I løbet af de par sidste år har vi haft flere tilfælde, hvor træværk  ikke har været malet i den rigtige farve. Med renovering af flere gavle er der kommet metalfarvede elementer i gavlene i stedet for de sorte.

For den enkelte husejer (og deres håndværkere), er det næppe noget, som man tænker på. Alle vil selvfølgelig gerne vedligeholde deres hus, så det tager sig bedst muligt ud efter egen smag. På længere sigt vil husene og området dog miste sit udtryk og det ‘stikker af’, hvis ikke vi er opmærksomme og vælger materialer og farver, der er tro mod de originale og sikrer ensartetheden.

Udover at overholde lokalplan og vores vedtægter, er det vigtigt at vide, hvad man skal være opmærksom på for at husene ser ens ud, så vi ikke risikerer vi at området ændrer karakter og at vores huse mister værdi. Manualen forventes at være færdig til foråret.

Hvis du står foran renovering/udskiftning af fx vinduer, gavle, tagrender mm., så vær ekstra opmærksom på at du får udført arbejdet af en håndværker, der er opmærksom på materiale-, form- og farvevalg, så udtrykket af huset ikke ændres. Det er ærgerligt at skulle bekoste reparationer, fordi man ikke har været opmærksom på at få malet i den rigtige farve, ikke har fået malet de skinnende skruer sorte eller har fået skiftet hoveddøren til en med et andet udseende.