Grønne arealer – beskæring og nye planter

I slutningen af oktober vil vores gartner begynde beskæring og fældning af vores vildtvoksende træer på fællesarealet. En del træer tæt på haverne – primært hæg – vil blive fældet og andre vil blive beskåret, så vi kommer et skridt tættere på målet for omlægning af vores grønne arealer. Over de sidste par år har vi fået fjernet dobbelthækkene og det vilde brede buskads, og efter den tørre sommer har vi været så heldige at  græsset nu endelig har fået ordentligt fat. Så indenfor få uger er vi klar til at få plantet nyt.

Medlemmerne af grundejerforeningen vil måske huske planen fremlagt af Det Grønne Udvalg på generalforsamlingen, hvor det blev vist at vores grønne arealer vil komme til at indeholde nye lave bede foran de buede bøgehække. Til information for alle, vil der senere dette efterår blive anlagt knapt 30 nye mindre bede forskellige steder i bebyggelsen med lave, stedsegrønne og blomstrende planter. Bedene blive anlagt på græsarealerne foran og mellem de buede bøgehække ind mod fællesarealet samt langs den vestlige side af bebyggelsen ned mod Mikkelborg Allé, dvs. indenfor det areal hvor de tidligere ’dobbelthække’ var før.

Beskæringsarbejdet vil blive udført af vores faste gartner og plantearbejdet af den anlægsgartner, der også står for vores saltning og snerydning om vinteren. Evt. henvendelser vedr. gartnerarbejdet skal rettes til bestyrelsen; vi beder om at man undlader at forstyrre gartnerne under arbejdet. Den nye beplantning vil formentlig først rigtigt kunne nydes til foråret, men mon ikke de fleste allerede efter anlægningen af bedene kan fornemme udtrykket.