Tag-arkiv: tage

Manual for udvendig vedligeholdelse

For at Slotsdalen også fremover fremstår som et sammenhængende område, hvor husene har samme kvalitet, skal vedligeholdelsen ske, så husene bevarer det samme ydre udtryk. Flere har fået skiftet vinduer, repareret facader og har haft vanskeligt ved at stille de relevante krav til materialer og udførsel fra håndværkere. Bestyrelsen har endvidere fået et stigende antal henvendelser vedr. materialevalg mm. ved udskiftning af bygningsdele.

For at hjælpe ejerne med at kunne sikre en god kvalitet af vedligeholdelsen, så både den enkelte ejer og området bevarer værdien, har bestyrelsen fået udarbejdet en manual for udvendig vedligholdelse med hjælp fra en arkitekt med særligt kendskab til området.

Manualen beskriver alle eksisterende ydre bygningsdele og er tænkt som støtte for både ejer og håndværkere ved vedligeholdelse og udførsel af bygningsarbejder.

Manualen kan downloades her:  Manual til udvendig vedligeholdelse_Slotsdalen_maj2019

Mvh bestyrelsen

Status på stormskader på tagene: alle skader er nu udbedret

Update den 17. februar 2016:

Så er vores tage OK igen.  Alle anmeldte stormskader plus dem, som mureren har identificeret, er nu gennemgået og repareret. Det betyder at ingen tage skulle mangle tegl eller have løse/skadede tegl.

Den 15. februar 2016: Murerne er næsten færdige med reparationer efter stormskaderne på tagene. De sidste skader skulle gerne blive udbedret i denne uge.

Den 14. januar 2016:
Alle har formentlig bemærket, at der er sne og frost. I glat vejr kan der ikke arbejdes sikkert, men hvis det bare er koldt, burde der ikke være problemer. Dog betyder frostvejret at mureren ikke kan reparere de tage, der har skader på den øverste del af taget. Når der er frostvejr bliver plast-tagrenderne sprøde og går i stykker, så derfor kan de ikke holde til at man sætter stiger i dem, hvilket er nødvendigt, når murerne skal op og reparere nogle af de højstliggende skader. Så længe ingen har utætte tage er der ingen grund til panik. I er ikke glemt!

Den 12. januar:
Pga. regn og slud har mureren ikke kunnet gå i gang i med de planlagte reparationer af tagene efter stormen. Som det fremgår i en tidligere opdatering her, så har forsikringsselskabet godkendt tilbuddet og mureren kan gå i gang. Når det regner eller der er galt føre, så er tagene for glatte at arbejde på. Derfor kan arbejdet først udføres, når det er tørt nok igen. Såfremt vejret tillader det vil de fortsætte arbejdet fra i morgen onsdag den 13. januar 2015.

Stormskader på tagene efter Gorm

Update den 3. januar 2016:
Forsikringsselskabet og mureren er nu blevet enige om omfanget og prisen for arbejdet, og arbejdet med udbedringen af tagskaderne påbegyndes i næste uge.
Det betyder at mureren vil gå i gang de steder, hvor der er konstateret skader uden yderligere varsel (men han vil selvfølgelig ringe på først).

Den 4. december 2015:
Flere af tagene på vores tage har taget skade efter stormen den 29.11. Så vidt vi kan se er det primært gået ud over nogle af A-husenes tage.  Da forsikringsselskabet helst vil håndtere skaden samlet har vi denne gang aftalt med assurandøren at vi vi får én murer til at gennemgå alle husene for umiddelbart synlige skader på tagene. Således får forsikringsselskabet overblik over omfanget af stormskaderne og hver ejer kan få bagefter få igangsat evt. reparationsarbejder hurtigst muligt.  Vi har i sat dette arbejde i gang i dag ved et lokalt murerfirma torsdag den 3.12.

Der kommer let følgeskader på husene, hvis de alvorlige af skaderne ikke udbedres meget snart og det er enhver ejers pligt at sikre sig efter skader, så man begrænser skaderne.

HVIS du er lejer, så orienter din ejer. Alle ejere skal anmelde evt. skader, så ring til assurandøren Assurancepartner på tel. 3325 2010 og anmeld skaden, så du sikrer dig at den er med og send en e-mail til os om at du HAR anmeldt skaden (+dit husnr.+kontakttelefonnr., som håndværkeren/vi kan kontakte jer på efterfølgende).

mvh Bestyrelsen

IMG_2851